Biznes, turystyka, dyplomacja, szkoła. Trwa rekrutacja na studia polonistyczne

30 lipca (poniedziałek) o godz. 17 zakończy się drugi etap rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018, w tym również na wydziały polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego i Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego. Poza tym do 16 sierpnia potrwa tzw. rekrutacja uzupełniająca.

zw.lt
Biznes, turystyka, dyplomacja, szkoła. Trwa rekrutacja na studia polonistyczne

Fot. Joanna Bożerodska

Do promocji studiów polonistycznych przyłączają się różne instytucje społeczne, w tym również Instytut Polski w Wilnie. „Jesteś absolwentem gimnazjum i szukasz pomysłu na studia, a może studiujesz i myślisz nad innym kierunkiem? Chcesz pracować w biznesie, turystyce, kulturze, mediach, dyplomacji, a może nauczycielem lub tłumaczem? Interesujesz się polską kulturą? Już teraz pomyśl o ciekawych i kreatywnych studiach z przyszłością. Wybór jest prosty – filologia polska. Zapraszamy do Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego i Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego” – taki spot od kilku dni można usłyszeć na antenie Radia Znad Wilii.

„Dzięki uprzejmości Radia znad Wilii na antenie pojawią się spoty dźwiękowe, a na Facebooku reklamy w języku polskim i litewskim promujące polonistykę. Są to działania wspierające akcje promocyjne prowadzone wcześniej przez obie uczelnie. Mamy nadzieję, że będą skuteczne. W przyszłym roku Instytut Polski wesprze obie polonistyki w przygotowaniu profesjonalnej kampanii promującej nabór na ten kierunek” – wyjaśnił zw.lt Marcin Łapczyński, dyrektor Instytutu Polskiego oraz pomysłodawca projektu.

Dyrektor Instytutu jest przekonany, że zachowanie wydziałów polonistycznych jest bardzo ważne. „Naszym głównym celem jest zachęcenie absolwentów gimnazjów, którzy jeszcze nie wybrali studiów oraz obecnych studentów szukających pomysłu na dodatkowe kierunki do zainteresowania się filologią polską. Tym bardziej, że niebawem otwarte zostaną kolejne tury rekrutacji, a dodatkowych studentów uczelnie przyjmą z otwartymi rękoma, bowiem zagwarantuje to, że wileńskie polonistyki przetrwają wszelkie zawirowania związane z nowymi uregulowaniami dotyczącymi minimalnej liczby studentów” – oświadczył w rozmowie z naszym portalem Marcin Łapczyński.

W ubiegłym tygodniu ogłoszono, że 14 lipca został przerwany nabór na studia polonistyczne na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym. Pracownicy centrum polonistycznego powiedzieli wówczas, że było to dla nich kompletnym zaskoczeniem. Administracja uczelni tłumaczyła, że kierunek nie cieszył się zainteresowaniem – do 14 lipca podania złożyły dwie osoby, zaś Ministerstwo Oświaty i Nauki nie przyznało finansowania na kształcenie nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Jednocześnie poinformowano o wstrzymaniu rekrutacji na jeszcze 64 kierunki studiów na uczelniach litewskich. Jako główny powód takiej decyzji wskazano niskie zainteresowanie określonymi kierunkami. Jednak po interwencji polityków i działaczy społecznych, w tym m.in. posła Jarosława Narkiewicza i prezesa Macierzy Szkolnej Józefa Kwiatkowskiego, rekrutacja została wznowiona.

„Jeżeli zakładamy, że potrzebne są szkoły polskie, szkolnictwo polskie, a w to nie wątpię, to tak długo, jak chcemy mieć polskie szkoły, potrzebna jest polonistyka. Kształcimy przede wszystkim polonistów, ale szukamy też możliwości, aby zaspokoić potrzebę na nauczycieli innych przedmiotów. Na przykład nikt na Litwie już od kilku dobrych lat nie przygotowuje nauczycieli klas początkowych dla szkół polskich. To jest ważne, aby studenci kształcili się z dużym fundamentem znajomości języka polskiego i kultury polskiej” – powiedziała dla Radia „Znad Wilii” kierownik centrum polonistycznego na Uniwersytecie Edukologicznym Henryka Sokołowska.

PODCASTY I GALERIE