Bitwa intelektów: Co wiedzą uczniowie o Polsce i Litwie

Zwycięzcą konkursu wiedzy o Polsce, Litwie oraz współpracy polsko-litewskiej i zdobywcą głównej nagrody - trzydniowej wycieczki do Warszawy - została drużyna Gimnazjum Garliavos Jonučių rejonu kowieńskiego. Konkurs zorganizowała Ambasada RP w Wilnie przy współpracy z Ministerstwem Oświaty i Nauki oraz Litewskim Centrum Edukacji Pozaformalnej.

zw.lt
Bitwa intelektów: Co wiedzą uczniowie o Polsce i Litwie

Fot. Joanna Bożerodska

W bitwie intelektów zmierzyły się drużyny Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli, gimnazjum „Rasos” Uniwersytetu Witolda Wielkiego, Garliavos Jonučių rej. kowieńskiego, Garliavos Juozo Lukšos rej. kowieńskiego, Instytucji Publicznej Kowieńskiego Uniwersytetu Technologicznego, gimnazjum Jana Śniadeckiego w Solecznikach, Michała Balińskiego w Jaszunach rej. solecznickiego, „Ąžuolo” w Oranach, „Laisvės” w Wilnie, Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie rej. wileńskiego.

Ambasador Polski Jarosław Czubiński witając zebranych przypomniał, że w tym roku mija 25 lat od wznowienia stosunków dyplomatycznych między Polską a Litwa. „Dzięki realizacji takich wspólnych projektów młodzi Polacy i Litwini odkrywają wspólne korzenie i przełamują stereotypy narodowe, umacniając tym samym więzi pomiędzy obydwoma narodami” – podkreślił dyplomata.

Uczestników pozdrowiła także wiceminister oświaty i nauki Genoveita Krasauskienė.

Tegoroczny konkurs składał się z 5 etapów po 10 pytań o historii, kulturze, sztuce, literaturze, celebrytach obu państw. Były także etapy wizualny i muzyczny.

Pytania wymagały od uczniów niezwykle kreatywnego i niestandardowego myślenia oraz zręcznego łączenia faktów. Dotyczyły m.in. Światowych Dni Młodzieży, Chrztu Polski, Henryka Sienkiewicza, Wrocławia, który w tym roku jest Europejską Stolicą Kultury.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna Gimnazjum Garliavos Jonučių rej. kowieńskiego, drugie – Kowieńskie Gimnazjum Technologiczne,
trzecie – Gimnazjum „Rasos” Uniwersytetu Witolda Wielkiego.
Zwycięzcy konkursu udadzą się na trzydniową wycieczkę do Warszawy. Zwiedzą Starówkę, Centrum Nauki Kopernik, Królewski Park w Łazienkach oraz inne znane miejsca. Pozostałym drużynom zostały wręczone nagrody ufundowane przez Ambasadę RP, Ministerstwo Oświaty i Nauki, Litewski Instytut Literatury i Folkloru oraz UAB „Ama litera”. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy uznania za udział w konkursie. Dyplomy uznania za podpisem Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w RL Jarosława Czubińskiego oraz Minister Oświaty i Nauki RL Audrone Pitrėnienė za przygotowanie drużyn uczniowskich zostały wręczone nauczycielom: Domasowi Boguševičiusowi, Zicie Talutiene, Eli Ilčinskienė, Aleksandrowi Pieško, Kristinie Karpič, Virginiji Samulevičiene, Rūcie Jasevičiene, Rasie Praniuliene, Viktorowi Lovčik, Danucie Mazūriene oraz Alinie Kirilovej.

PODCASTY I GALERIE