Biskupi zawierzyli Litwę sercu Maryi

Biskupi Litwy dokonali w niedzielę zawierzenia Litwy Niepokalanemu Sercu Maryi, Patronki Litwy. Uroczystość odbyła się w bazylice p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach w związku ze zbliżającą się (16 lutego) 100. rocznicą odzyskania niepodległości kraju.

zw.lt
Biskupi zawierzyli Litwę sercu Maryi

Fot. BNS/Julius Kalinskas

„Wspólnie z całym narodem litewskim w kraju i za granicą zawierzamy swój kraj, jego teraźniejszość i przyszłość, pod opiekę Maryi” – ogłosił podczas mszy świętej ksiądz arcybiskup metropolita wileński Gintaras Grušas.

Arcybiskup zaznaczył, że „tym czynem odtwarzamy to, co robiły poprzednie pokolenia Litwinów – zwracali się o wstawiennictwo Maryi i zawsze byli wysłuchani”.

Gintaras Grušas oznajmił, że o tym symbolicznym czynie poinformował w piątek papieża Franciszka, „który pobłogosławił akt zawierzenia”.

Niedzielna uroczystość nieprzypadkowo odbyła się w bazylice w Trokach – pierwszej stolicy Litwy, leżącej ok. 20 km od Wilna. W tym roku jest obchodzona 300. rocznica koronacji znajdującego się tu, słynącego z łask, obrazu Matki Boskiej Trockiej. Z tej okazji Sejm Litwy ogłosił rok 2018 Rokiem Matki Boskiej Trockiej.

Cudowny obraz z kościoła farnego w Trokach był drugim w kolejności wizerunkiem Matki Bożej na ziemiach Rzeczypospolitej, a pierwszym w Księstwie Litewskim, koronowanym przez papieża Klemensa XI. Koronacji obrazu 4 września 1718 roku dokonał ksiądz biskup wileński Konstanty Brzostowski. Rok wcześniej, w 1717 roku, koronowano obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Trokach i słynący łaskami obraz Matki Bożej są ściśle związane z wielkim księciem litewskim Witoldem, który ufundował tę świątynię w 1409 roku

Obraz Matki Boskiej Trockiej jest datowany na XVI wiek. Jego autor nie jest znany. Obraz przedstawia Matkę Boską podtrzymującą prawą ręką siedzące na Jej kolanach Dzieciątko, a w lewej trzymającą gałązkę róży z trzema kwiatami. Wizerunek Trockiej Maryi charakteryzuje się bizantyjskim stylem obrazowania i malowania ikon. Jednocześnie można dostrzec na nim istotne rysy późnośredniowiecznego malarstwa zachodniego: szerokie szaty, okrywające figurę równymi fałdami. Obraz Matki Boskiej Trockiej w sposób niepowtarzalny łączy różne style ikonopisania.

Legenda głosi, że obraz został namalowany w Konstantynopolu w 1123 roku, zaś w 1390 roku cesarz Emanuel II Paleolog przekazał go w darze Witoldowi. Miał to być ten sam obraz, dzięki któremu cesarz Jan Komnen pobił Hunów i Persów.

Początkowo obraz był przechowywany w trockim zamku na wyspie, potem książę Witold przekazał go ufundowanemu przez siebie kościołowi w Trokach.

Pielgrzymowanie do Trok zainaugurowano na początku XVII wieku, pierwsza pielgrzymka wyruszyła w 1604 roku z Wilna z tamtejszym biskupem Benedyktem Wojną na czele. Madonnę Trocką proszono wtedy o opiekę nad Litwą nękaną przez dżumę i głód. Po modlitwach pielgrzymów morowe powietrze ustąpiło.

Bardzo dużo pielgrzymek do Trok organizowali w XVII i XVIII wieku jezuici w ramach walki z reformacją. Przed obrazem Trockiej Madonny modlili się m.in. król Władysław IV Waza, król Jan Kazimierz i król Jan III Sobieski.

PODCASTY I GALERIE