Biskup Kaszkiewicz honorowym obywatelem rejonu solecznickiego

Rada Samorządu Rejonu Solecznickiego nadała tytuł honorowego obywatela rejonu ordynariuszowi diecezji grodzieńskiej biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi. Ceremonia nadania tytułu odbędzie się 5 czerwca w Pałacu Balińskich w Jaszunach podczas wizyty biskupa na Litwie.

zw.lt
Biskup Kaszkiewicz honorowym obywatelem rejonu solecznickiego

Fot. Antoni Radczenko

Biskup Aleksander Kaszkiewicz urodził się 23 września 1949 roku we wsi Wysokie w gminie ejszyskiej. Szkoły podstawową i średnią ukończył w Dojlidach oraz Ejszyszkach. W latach 1971-1976 uczył się w seminarium duchownym w Kownie. W 1976 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Pełnił posługę kapłańską w Katedrze Chrystusa Króla w Poniewieżu, był proboszczem w parafii św. Ducha w Wilnie. 13 kwietnia 1991 mianowany przez św. Jana Pawła II biskupem w Grodnie na Białorusi. Święcenia biskupie otrzymał 23 maja 1991 roku.

Do tej pory tytuły honorowych obywateli rejonu solecznickiego zostały nadane Andrzejowi Stelmachowskiemu i Annie Krepsztul.

PODCASTY I GALERIE