Biskup Aleksander Kaszkiewicz w Nowej Wilejce

Dzisiaj w nowowilejskim kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju odbył się odpust. Mszę świętą odprawił biskup diecezji grodzieńskiej Aleksander Kaszkiewicz.

Antoni Radczenko
Biskup Aleksander Kaszkiewicz w Nowej Wilejce

„Cieszę się i dziękuję Bożej Opatrzności, że dzisiaj mogę modlić się razem z wami” – powiedział podczas kazania biskup.

W czasie mszy świętej poświęcono witraże. Po mszy wspólnota parafialna przygotowała skromny poczęstunek dla parafian oraz gości parafii.

Aleksander Kaszkiewicz jest mocno powiązany z Wilnem i Wileńszczyzną. Urodził się we wsi Podgajdzi, w parafii ejszyszskiej.

W latach 1976-1981 pracował w Poniewieżu jako wikariusz. W 1981 r. został proboszczem parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie. 13 kwietnia 1991 papież Jan Paweł II mianował go biskupem nowo utworzonej diecezji grodzieńskiej. Sakrę biskupią otrzymał 23 maja 1991 roku z rąk arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza.

Od 14 czerwca 2006 r. do 3 czerwca 2015 r. był przewodniczącym Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi. Stoi na czele Rady do spraw Młodzieży i Rady do spraw Wychowania Katolickiego

PODCASTY I GALERIE