Bilety dla seniorów pozostaną ważne

Seniorzy, którzy posiadają ulgowe bilety roczne, będą mogli z nich korzystać także po 1 stycznia. Wszystkie nabyte bilety pozostaną na Karcie Wilnianina aż do upływu terminu ważności. Nowe bilety można będzie nabyć za 2,90 euro (10 litów).

zw.lt
Bilety dla seniorów pozostaną ważne

Fot. BFL/Tomas Lukšys

365-dniowe bilety ulgowe po 10 litów zostały wprowadzone w ubiegłym roku. Mają do nich prawo osoby poszkodowane przez władzę sowiecką lub hitlerowską – do tej kategorii są zaliczani zesłańcy i więźniowie obozów koncentracyjnych oraz łagrów. Z ulgowego biletu mogą korzystać również emeryci, którzy ukończyli 80 lat.

W Wilnie mieszka 20 849 mieszkańców, których wiek na dzień 1 stycznia 2013 wyniósł 80 i więcej lat oraz 500 więźniów politycznych i zesłańców.

PODCASTY I GALERIE