Bieg pamięci 13 stycznia: Solidarność między naszymi krajami jest niezwykle ważna

W sobotę z okazji 25-lecia tragicznych wydarzeń 13 stycznia w Wilnie odbywa się tradycyjny bieg pamięci „Droga Życia i Śmierci” ofiar 1991 roku, który poprzedzony został złożeniem kwiatów przez przedstawicieli władz i korpusów dyplomatycznych na Cmentarzu Antokolskim 

Antoni Radczenko

,,Chcieliśmy w ten sposób oddać hołd poległym 13 stycznia 1991 roku. Solidarność między naszymi krajami jest niezwykle ważna, gdyż w tamtych chwilach bardzo wielu Polaków było tutaj, na Litwie, i wspierało litewską niepodległość oraz Litwinów. Dzisiaj kontynuujemy to przesłanie” – w rozmowie z zw.lt podkreśliła chargé d‘affaires Maria Ślebioda.

Na uroczystość przybył również przewodniczący sejmu Jarosław Narkiewiecz. ,,Jestem tutaj jako przedstawiciel Zarządu sejmu, ale również jako obywatel, jako Polak i obywatel Litwy, mieszkaniec Wileńszczyzny. Te wydarzenia dotyczą nas wszystkich, niezależnie od narodowości, poglądów politycznych. To historia, którą należy szanować i pamiętać” – zw.lt powiedział Narkiewicz. Jak dodał, takie uroczystości sprzyjają porozumieniu obojga narodów. ,,W takich dniach, należy wykorzystać to, co nas łączy, a nie dzieli, żeby każdy obywatel Litwy mógłby czuć zaszczyt z bycia mieszkańcem tego kraju” – podkreślił poseł na sejm z ramienia AWPL.

Pomysłodawcą i współorganizatorem dziewięciokilometrowego biegu, który rozpoczyna się przy Cmentarzu Antokolskim, a skończy przy Wieży Telewizyjnej jest stołeczny samorząd. ,,Widzimy, że z roku na rok liczba biorących udział w biegu, którzy chcą uczcić dzień 13 stycznia rośnie. Bieg, kiedy różni ludzie, w różnym wieku, o różnych poglądach i różnych narodowości łączą się dla wspólnej idei jest ważny. Poczucie jedności w taki dzień jest bardzo znaczące” – powiedział wicemer Wilna Valdas Benkunskas.

W uroczystościach udział wzięła również założycielka wileńskiego hospicjum siostra Michaela Rak.,,Jestem razem ze społecznością tej ziemi, z osobami żyjącymi, pragnącymi dziś poszanowania wolności, godności osobowej, ale jestem też z tymi, którzy złożyli ofiary swojego życia. Właśnie za te wartości, które dają nam moc i siłę do budowania dobra, do budowania jedności, do realizowania wspólnych celów do tego ostatecznie, że czujemy się jako osoby ludzkie w pełni spełnione, właśnie będąc wiernymi ideałom, które jednoczą i ludy, i narody, i wyznania, i różne warstwy społeczne” – dla zw.lt powiedziała siostra Rak.

13 stycznia 1991 roku sowieccy komandosi dokonali szturmu na Wieżę Telewizyjną ochranianą przez ludność cywilną. Litwini bronili przed komandosami Michaiła Gołowatowa wejścia do studia, w którym do ostatniej chwili nadawany był program wolnej Litwy. Tego dnia zginęło w Wilnie 14 osób: 13 cywilów, żołnierz radziecki, natomiast 15 osoba zmarła w lutym.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej