“Bieg Nadziei”

Siostra Michaela Rak i wspólnota Hospicjum Bł. Ks. Michała Sopoćki informuje o “Biegu Nadziei”, którym zostanie uczczona 16. rocznica śmierci św. Jana Pawła II oraz wspomniana tajemnica Wielkiego Piątku.

zw.lt
“Bieg Nadziei”

Fot. Joanna Bożerodska

Obecna Kampania „Pola Nadziei” jest poświęcona osobie Św. Jana Pawła II. Rok 2020 bowiem na Litwie i w Polsce był ogłoszony Rokiem Świętego Jana Pawla II.

Wspólnie zasadzone w październiku 2020 roku cebulki żonkili – symbolu zwycięstwa, altruizmu i jedności z osobami chorymi – już kiełkują i niebawem utworzą „Pola Nadziei”.

Przed 16 laty w dniu 2 kwietnia 2005 roku Św. Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca. Właśnie w obecnym roku w tym dniu przypada Wielki Piątek.

Pragnąc uczcić Papieża i przyblizyć sobie Jego nauczanie oraz przeżyć tajemnicę Wielkiego Piątku, w dniu 2 kwietnia, w samo południe, wolontariusze i osoby wspierające hospicjum wyruszą w sztafetowym jednoosobowym „Biegu Nadziei” w miejsca związane ze Św. Janem Pawłem II w Wilnie oraz z hospicyjnymi „Polami Nadziei”.

Symboliczna Sztafeta Czternastu Biegaczy pobiegnie przez czternaście punktów na mapie Wilna tworząc czternaście stacji Drogi Krzyżowej.

Każdy uczestnik będzie rozważał stacje Drogi Krzyżowej do których rozważania napisał Patron hospicjum – Bł. Ks. Michał Sopoćko.

Sztafetę zakończymy w Godzinie Miłosierdzia modląc się przed Cudownym Obrazem Matki Miłosierdzia w Ostrej Bramie zawierzając Jej misję hospicyjną, naszych podopiecznych i ich rodziny, darczyńców hospicjum, wszystkich Państwa oraz prosząc o ustanie pandemii. W miejscach, w których rozkwitają w kształcie liter JP II żonkile – kwiaty nadziei – ustawimy Tablice „Pola Nadziei”. Czytając je wiedzmy, że: „Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem” (Dante Alighieri)

Idźmy z nadzieją w przyszłość i nieśmy nadzieję… „Jezu, ufam Tobie” niech daje moc… Bądźmy sercem i modlitwą razem – zdalnie ale z bliskością i nadzieją

PODCASTY I GALERIE