„Bieg Nadziei” w rocznicę śmierci Św. Jana Pawła II

Przed 16 laty w dniu 2 kwietnia 2005 roku Św. Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca. Właśnie w obecnym roku w tym dniu przypada Wielki Piątek. Pragnąc uczcić Papieża oraz przeżyć tajemnicę Wielkiego Piątku, w dniu 2 kwietnia wolontariusze i osoby wspierające hospicjum wyruszyły w sztafetowym jednoosobowym „Biegu Nadziei” w miejsca związane ze Św. Janem Pawłem II w Wilnie oraz z hospicyjnymi „Polami Nadziei”.

Elżbieta Tupikowska
„Bieg Nadziei” w rocznicę śmierci Św. Jana Pawła II

Fot. Roman Niedźwiecki

Symboliczna jednoosobowa Sztafeta Czternastu Biegaczy pobiegła przez czternaście punktów na mapie Wilna, tworząc czternaście stacji Drogi Krzyżowej:

 • Parafia pod wezwaniem św. Jana Pawła II przy ulicy Medeinos,
 • Progimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie,
 • Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie,
 • Domek św. Faustyny,
 • Cmentarz na Antokolu – Kwatera ofiar 13 stycznia,
 • kościół św. Piotra i Pawła,
 • Nuncjatura Apostolska,
 • Katedra,
 • kościół Św. Janów,
 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie,
 • kościół św. Ducha,
 • Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie,
 • Ostra Brama.

Każdy uczestnik rozważał stacje Drogi Krzyżowej, do których rozważania napisał patron hospicjum – Bł. Ks. Michał Sopoćko.

Sztafeta została zakończona w Godzinie Miłosierdzia modląc się przed Cudownym Obrazem Matki Miłosierdzia w Ostrej Bramie. Matce Miłosierdzia zawierzono misję hospicyjną, podopiecznych i ich rodziny, darczyńców hospicjum oraz proszono o ustanie pandemii.

W miejscach, w których w kształcie liter „JP II” rozkwitają żonkile – kwiaty nadziei – ustawione zostały tablice „Pola Nadziei”.

Pola Nadziei – symbol zwycięstwa altruizmu, symbol jedności z osobami chorymi i wsparcie dla hospicjum. Dzięki tym kwiatom możemy nieść nadzieję w naszej trudnej codzienności. Dzięki żonkilowi – międzynarodowemu symbolowi nadziei,  osoby dorosłe dzieci i młodzież w sposób przystępny mogą dowiedzieć się o tym co jest trudną, ale nieodłączną częścią życia: o chorobie, przemijaniu, stracie ale także o nadziei i radości jaką może wnieść w tych chwilach człowiek, wrażliwy i otwarty na los drugiego człowieka.”

Podczas wizyty Jana Pawła II na Litwie w 1993 r., Papież witał wiernych słowami: „Drodzy bracia i siostry! Proszę was, byście wrócili do swoich domów z sercem przepełnionym nadzieją na zwycięstwo życia nad śmiercią, dobra nad złem, światła nad ciemnością, wolności nad niewolą”. 

PODCASTY I GALERIE