Biblioteka w plecaku: „Czytanie powinno być przyjemnością”

"Te książki są bardziej współczesne, inne, ale są też bliskie dzieciom, bo one inaczej patrzą na ten świat" - mówi Jadwiga Trybocka, nauczycielka klas początkowych ze Szkoły Średniej im. Szymona Konarskiego. Wczoraj do pierwszaków z "Konarskiego" trafiły nowe książki "Biblioteki w plecaku".

zw.lt

„Już od pierwszej klasy wprowadzamy literaturę polską, mamy Tuwima, mamy Brzechwę, ale książki „Biblioteki w plecaku” są bardziej współczesne, inne, niż posiada nasza szkolna biblioteka. Dla dzieci to jest wejście w tę Polskę współczesną. Dzieciom taka literatura jest bliska, one to lubią, bo też współczesne dzieci są inne, inaczej patrzą na ten świat” – mówi Jadwiga Trybocka, która współpracuje z projektem „Biblioteka w plecaku” od kilku lat.

Wcześniej książki z plecaków czytali jej uczniowie w trzeciej i czwartej klasie.

„Zapoznanie dziecka z książką, z literaturą, trzeba zaczynać już w pierwszej klasie, a nawet w przedszkolu. Dzieci lubią czytać dla przyjemności, pod warunkiem, że potrafimy je tym zainteresować. Cieszę się, że w domach dzieci również uczą się, że książka jest na pierwszym miejscu. Rodzice angażują się we wspólne czytanie, starają się ograniczać czas spędzony przy komputerze, a zachęcać do czytania” – opowiada nauczycielka.

Projekt „Biblioteka w plecaku“ jest prowadzony od 2011 roku w szkołach i przedszkolach na Litwie dzięki nieustającemu wsparciu Fundacji PZU, Ambasady RP w Wilnie (2013 r.), organizatorom – Radiu Znad Wilii, Fundacji Małego Księcia, SPPO w Wilnie i ich przyjaciołom.

Projekt polega na promocji dzieł współczesnych polskich autorów dla dzieci i ilustratorów, tworzeniu łatwego dostępu do literatury z najwyższej półki, doskonaleniu i nauce języka polskiego, poznawaniu polskiej kultury dziecięcej oraz metod pracy dydaktycznej z książką.

Projekt działa w dwudziestu placówkach i obejmuje co roku od 500 do 800 uczniów, nauczycieli, bibliotekarzy i rodziców na Litwie.

Najpiękniejsze polskie książki dla dzieci z lat 2010- 2014 są umieszczone w kolorowych plecakach. Przedszkola i klasy I-IV szkół podstawowych otrzymują zestawy książek (trzy do sześciu plecaków dla klasy). Uczniowie wymieniają się plecakami, które pożyczają na tydzień lub dwa. Uczniowie czytają książki samodzielnie, bądź książki są im czytane przez dorosłych. Dodatkowe działania w ramach akcji to – konkursy radiowe i szkolne, audycje i spoty zachęcające do sięgania po książki, warsztaty dla uczniów i nauczycieli oraz coroczne spotkanie z autorem. Do tej pory odbyły się spotkania z Grzegorzem Kasdepke, Agnieszką Frączek, Michałem Rusinkiem, Joanną Rusinek i Łukaszem Wierzbickim.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej