Białorusini zainteresowani modernizacją targowiska w Rudominie

21 czerwca w Samorządzie Rejonu Wileńskiego gościli partnerzy z Białorusi – Przewodniczący Rady Rejonu Wołożyńskiego Sergej Glinskij i przedsiębiorca z rejonu wołożyńskiego Jewgienij Gribovskij.

zw.lt
Białorusini zainteresowani modernizacją targowiska w Rudominie

Fot. vrsa.lt

Podczas spotkania zastępca dyrektora Albert Narwojsz opowiedział o pomyślnie zrealizowanych projektach inwestycyjnych w rejonie wileńskim, celowo wykorzystanych funduszach Unii Europejskiej i potrzebach mieszkańców rejonu. Obecnie Samorząd Rejonu Wileńskiego planuje uporządkować i zmodernizować znane dla wszystkich mieszkańców rejonu targowisko rudomińskie.
Przybyli goście spotkali się z zastępcą dyrektora administracji samorządu Albertem Narwojszem, starostą gminy Rudomina Józefem Szatkiewiczem oraz pracownikami administracji. Przedstawili działalność swojej instytucji, jak też opowiedzieli o rejonie wołożyńskim.

Uczestnicy spotkania, podzieliwszy się doświadczeniami i spostrzeżeniami, omówili perspektywy realizacji, idei i podstawowej koncepcji wspólnego projektu. Zdecydowano, że partnerzy wspólnie złożą wniosek projektu „Rekonstrukcja targowiska w Rudominie, zapewniająca rozwój rolników i małych przedsiębiorstw”, według programu współpracy transgranicznej Łotwa–Litwa–Białoruś na lata 2014-2020.

W ramach projektu planuje się uporządkować i zmodernizować targowiska w Rudominie i rejonie wołożyńskim, co dodatkowo przyczyni się do wsparcia lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw oraz do tworzenia korzystnych warunków dla pomyślnego rozwoju działalności gospodarczej.

Podczas spotkania z przedstawicielami rejonu wołożyńskiego mer Samorządu Rejonu Wileńskiego wyraziła nadzieję, że planowane inicjatywy zostaną skutecznie zrealizowane. „Cieszę się, że Samorząd wspólnie z partnerami z rejonu wołożyńskiego bierze się za realizację wspólnych projektów, spełniających potrzeby i oczekiwania ludzi” – powiedziała mer.

Samorząd Rejonu Wileńskiego i gmina Rudomina z Radą Deputowanych Rejonu Wołożyńskiego w dziedzinach kultury, edukacji, badań naukowych, sportu i turystyki, przedsiębiorczości oraz handlu pomyślnie współpracuje od 10 grudnia 2015 roku.

Tekst pochodzi ze strony samorządu rejonu wileńskiego vrsa.lt

PODCASTY I GALERIE