„Białe Orlęta“ – „Wilenka” uroczyście i patriotycznie

W czasie koncertu „Wilenka” zaprezentowała również kolejny teledysk, w którym wystąpiła starsza grupa chóru i tancerzy. Tym razem młodzi artyści wybrali piosenkę „Gwiezdny walc Wileński” do słów Aleksandra Śnieżko i muzyki Aleksandra Kalinowa.

Fot. Joanna Bożerodska

W programie wystąpi zespół „Folk Vibes”, którego członkowie również wywodzą się z tego samego, „wilenkowego”, środowiska. Utwory wywodzące się z polskiej jak również lokalnej, wileńskiej tradycji, zaprezentował on w nowoczesnym, elektronicznym brzmieniu.

Fot. Joanna Bożerodska

Zespół Pieśni i Tańca „Wilenka” był jednym z pierwszych na Litwie powojennych polskich zespołów dziecięcych. Powstał na początku 1972 r. z inicjatywy grupy pedagogów i rodziców uczniów ówczesnej Szkoły Średniej nr 19. Inicjatorem, pierwszym kierownikiem artystycznym i dyrygentem był Władysław Korkuć, kierownikiem grupy tanecznej Helena Rotkiewicz, a spraw organizacyjnych podjęły się nauczycielki Helena Marczyk, Janina Butėnienė, Alicja Klimaszewska i członkowie Komitetu Rodzicielskiego (prezes Stanisława Zawadzka, Jerzy Surwiłło i in.). Obecnie kierownikiem zespołu jest Janina Łabul.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej