Bezpłatny odbiór odpadów niebezpiecznych z zawartością azbestu

Odtąd mieszkańcy Wilna mają możliwość bezpłatnego przekazania niebezpiecznych odpadów z zawartością azbestu (z płyt cementowo-azbestowych) spółce Bionovus.

zw.lt
Bezpłatny odbiór odpadów niebezpiecznych z zawartością azbestu

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

Odpady z azbestu można dostarczać do 1 października 2014 r. na adres Liepkalnio g. 172B.

Projekt finansuje Samorząd Miasta Wilna oraz Ministerstwo Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska oraz stopniowe i bezpieczne usunąć środowiska odpadów zawierających azbest.

Specjaliści uznają azbest za jeden z najbardziej rozpowszechnionych czynników rakotwórczych w środowisku. ,,Włókna azbestu są praktycznie niezniszczalne, a ich gromadzenie się w płucach może spowodować pojawianie się nowotworów złośliwych – podkreślają autorzy raportu opracowanego na potrzeb” – informują eksperci.

PODCASTY I GALERIE