Bezpłatne leczenie dla wszystkich chorych na COVID-19

Osoby nie posiadające obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego również otrzymają nieodpłatne leczenie na COVID-19.

BNS
Bezpłatne leczenie dla wszystkich chorych na COVID-19

Fpt. Silas Camargo Silão/Pixabay

 Zgodnie z decyzją ministra zdrowia, nieubezpieczone osoby, u których podejrzewa się koronawirus, będą mogły wykonać nieodpłatne badania i być leczone w dowolnej placówce zdrowia. Minister zobowiązał placówki medyczne do udzielenia nieodpłatnych usług emigrantom, którzy powrócili z zagranicy, bezrobotnym, którzy nie są rejestrowani na giełdzie pracy i wszystkim pozostałym osobom, którym się nie należą nieodpłatne usługi medyczne. 

PODCASTY I GALERIE