Betlejemskie Światło Pokoju rozpocznie wędrówkę po Litwie

14 grudnia, już po raz dwudziesty pierwszy, na Litwę przybędzie Betlejemskie Światło Pokoju, które 9 grudnia zostało rozpalone w Grocie Narodzenia Jezusa w Betlejem. Dzięki skautom austriackim wędruje do Wiednia, a stamtąd do innych krajów Europy i dalej.

zw.lt
Betlejemskie Światło Pokoju rozpocznie wędrówkę po Litwie

Fot. Joanna Bożerodska

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności”. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec odbiera Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Tradycyjnie Betlejemskie Światło zostanie przekazane dla harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie oraz skautów litewskich przez harcerzy ZHP z Suwałk. Dojazd na przejście graniczne w Budzisku jest dofinansowane przez Ambasadę RP w Wilnie.

Tegorocznym hasłem akcji są słowa „Pokój – Lubię to. Wszyscy ludzie dobrej woli łączą się”. (lit. Taika patinka – visi geros valios žmonės jungiasi į tinklą) Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem pokoju, wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi i narodów, jest znakiem nadziei życia pozbawionego konfliktów i waśni. Harcerze niosąc Światło niosą razem pokój oraz ideę braterstwa.

14 grudnia w kościele bernardyńskim o godz. 18.00 odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne, gdzie można będzie odpalić Betlejemskie Światło Pokoju. Następnego dnia ogień rozpocznie swoją wędrówkę po całej Litwie, m.in. pociągami w kierunku Kłaipedy i Turmontu. 16 grudnia zostanie przekazane dla Ambasadora RP Jarosława Czubińskiego, 21 grudnia dla Samorządu m. Wilna, 22 grudnia dla Samorządu rej. Wileńskiego, 23 grudnia zostanie przekazane dla Prezydent Litwy Dali Grybauskaitė oraz dla Sejmu RL. Ogień trafi również do szpitali, więzienia, hospicjum.

W niedzielę 18 grudnia harcerze i harcerki będą rozdawali ogień we wszystkich kościołach Wileńszczyzny oraz na placu katedralnym w Wilnie.
Z Litwy ogień wędruje do skautów z Łotwy.

PODCASTY I GALERIE