Betlejemskie Światło Pokoju przywędrowało do Wilna

We środę wieczorem (14 grudnia) w Kościele św. Franciszka i św. Bernarda w Wilnie odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, gdzie można było odpalić Betlejemskie Światło Pokoju. Po mszy ogień rozpoczął wędrówkę po całej Litwie. Betlejemskie Światło Pokoju zostanie przekazane m.in. prezydent RL, ambasadorowi RP na Litwie oraz licznym samorządom. Ogień trafi również do szpitali, więzienia, hospicjum. W niedzielę 18 grudnia harcerze i harcerki z ZHPnL będą rozdawali ogień we wszystkich kościołach Wileńszczyzny oraz na placu Katedralnym w Wilnie. Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności”. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec odbiera Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

zw.lt
Betlejemskie Światło Pokoju przywędrowało do Wilna

PODCASTY I GALERIE