Betlejemskie Światło Pokoju już na Litwie!

14 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju zostało przekazane dla wileńskich harcerzy i skautów litewskich przez harcerzy Hufiec Suwałki ZHP na przejściu granicznym.

zw.lt
Betlejemskie Światło Pokoju już na Litwie!

Fot. facebook.lt/ZHP na Litwie

Betlejemskie Światło zostało przekazane na polsko-litewskim przejściu granicznym w Budzisku. Dojazd na przejście graniczne w Budzisku zostało dofinansowane przez Ambasadę RP w Wilnie.

Światło Betlejemskie na Litwę przywędrowało już po raz dwudziesty pierwszy. 9 grudnia zostało ono rozpalone w Grocie Narodzenia Jezusa w Betlejem. Dzięki skautom austriackim zostało przekazane do Wiednia, a stamtąd do innych krajów Europy i dalej.

Tegorocznym hasłem akcji są słowa „Pokój – Lubię to. Wszyscy ludzie dobrej woli łączą się”. (lit. Taika patinka – visi geros valios žmonės jungiasi į tinklą) Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem pokoju, wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi i narodów, jest znakiem nadziei życia pozbawionego konfliktów i waśni. Harcerze niosąc Światło niosą razem pokój oraz ideę braterstwa.

14 grudnia w kościele bernardyńskim o godz. 18.00 odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne, gdzie można będzie odpalić Betlejemskie Światło Pokoju. Następnego dnia ogień rozpocznie swoją wędrówkę po całej Litwie, m.in. pociągami w kierunku Kłaipedy i Turmontu. 16 grudnia zostanie przekazane dla Ambasadora RP Jarosława Czubińskiego, 21 grudnia dla Samorządu m. Wilna, 22 grudnia dla Samorządu rej. Wileńskiego, 23 grudnia zostanie przekazane dla Prezydent Litwy Dali Grybauskaitė oraz dla Sejmu RL. Ogień trafi również do szpitali, więzienia, hospicjum.

W niedzielę 18 grudnia harcerze i harcerki będą rozdawali ogień we wszystkich kościołach Wileńszczyzny oraz na placu katedralnym w Wilnie. Z Litwy ogień wędruje do skautów z Łotwy.

PODCASTY I GALERIE