Betlejemskie Światło Pokoju dziś trafi na Litwę

Już dzisiaj po raz dziewiętnasty rozpoczyna się coroczna akcja „Betlejemskie Światło Pokoju”, w tym roku pod hasłem „Dawać nadzieję, to odnaleźć pokój“, kiedy to harcerze i skauci przekazują z państwa do państwa symboliczny ogień, zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. O godz. 10 na przejściu granicznym w Budzisku przekażą je harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego Hufca "Suwałki".

zw.lt
Betlejemskie Światło Pokoju dziś trafi na Litwę

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem miłości, ciepła, pokoju i nadziei. Akcję zapoczątkowały w 1986 r. Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Obecnie akcja obejmuje całą Europę. Na Litwie akcję prowadzi Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie wraz z organizacjami skautów litewskich. Wyjazd po światełko na przejście graniczne w Budzisku w tym roku sponsoruje Ambasada RP w Wilnie.

Organizatorzy akcji zapraszają wszystkich chętnych na nabożeństwo ekumeniczne do kościoła św. Kazimierza na godz. 18.30, podczas którego można b ędzie odpalić Betlejemskie Światło.

Następnego dnia Betlejemskie Światło Pokoju rozpocznie swą wędrówkę po Litwie pociągiem w kierunku Kłaipedy oraz Turmontu. 17 grudnia harcerze przekażą Światełko dla Ambasady RP. 20 grudnia w większości kościołów Wileńszczyzny można będzie je odpalić od harcerzy i harcerek, a także na placu Katedralnym w ciągu całego dnia będzie specjalne stoisko, prowadzone przez skautów i harcerzy. 21 grudnia delegacja harcerzy oraz skautów przekaże dla Samorządu Miasta Wilna, 22 grudnia dla Sejmu RL. 23 grudnia zostanie przekazane dla Prezydent Litwy Dalii Grybauskaitė, w ceremonii przekazania światełka udział weźmie Przewodnicząca ZHP na Litwie podharcmistrzyni Sabina Maksimowicz. Tradycyjnie Betlejemskie Światło Pokoju zostanie przekazane również ministerstwom Oświaty, Obrony Kraju, Ochrony Zdrowia, do domów opieki, szpitali, jak też wiezięnia na Łukiszkach, dotrze również do placówek polskich instytucji. Z Litwy ogień wędruje do skautów z Łotwy.

PODCASTY I GALERIE