Benkunskas o Syrokmlówce: Ministerstwo może zmienić zdanie

We środę (23 marca) rada Samorządu Miasta Wilna zatwierdziła plan reorganizacji sieci wileńskich szkół na lata 2016-2020. Dyrektorzy polskich szkół nie mogą jednak skomentować zatwierdzonego planu, ponieważ jeszcze się z nim nie zapoznali.

Antoni Radczenko
Benkunskas o Syrokmlówce: Ministerstwo może zmienić zdanie

Fot. Ewelina Mojrzecka

„Powiedziano nam, że to tylko projekt i będą przeprowadzone konsultacje ze społecznością szkolną. Na razie nic nie wiadomo” – powiedziała zw.lt Danuta Sieliene, dyrektorka Syrokomlówki. „Rada była dopiero wczoraj i projektu jeszcze nie widziałam. Nie mogę więc komentować” – dodała dyrektorka Szkoły im. Lelewela Edyta Zubel.

Syrokomlówka: gimnazjum, długie gimnazjum czy progimnazjum?

Zgodnie z planem Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli ma zostać przekształcona w gimnazjum, jeśli przejdzie pomyślnie proces akredytacji do 31 sierpnia 2016 roku. W wypadku negatywnej akredytacji szkoła ma zostać przekształcona w szkołę podstawową lub progimnazjum.

„Generalnie są trzy rozwiązania. Zgodnie z Ustawą o oświacie szkoły średnie mogą egzystować do 1 września 2017 roku. Priorytetowym wariantem, którego domaga się również społeczność szkolna, to przekształcenie szkoły w długie gimnazjum o profilu katolickim. Wówczas nauczanie będzie prowadzone od 1 do 12 klasy. Jednak w tym wypadku potrzebna jest akredytacja Ministerstwa Oświaty. Będziemy rozmawiali z ministerstwem. Prawdopodobnie przedstawiciele ministerstwa będą jeszcze raz musieli przyjechać i ocenić sytuację. (…) Trudno prognozować, jaka będzie decyzja ministerstwa. Latem ubiegłego roku ministerstwo nie udzieliło akredytacji, jednak zdanie ministerstwa również może zmienić się” – podzielił się z zw.lt wicemer Valdas Benkunskas, który koordynuje oświatę w Wilnie.

„W wypadku jeśli decyzja ministerstwa będzie negatywna, to wówczas mam dwie alternatywy. Albo reorganizujemy placówkę w szkołę podstawową lub progimnazjum. Inny wariant polega na tym, aby szkołę przekształcić w gimnazjum i progimnazjum pod jednym dachem. (…) Wówczas nauczanie w gimnazjum będzie odbywało się na ogólnych zasadach. Być może będzie więcej lekcji religii, ale to już zależy od samej szkoły” – podkreślił wicemer.
Obecnie do 36 klas w Syrokomlówce uczęszcza 826 uczniów.

Gimnazjum im. Lelewela o profilu inżynieryjnym

Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela ma zostać przekształcana w gimnazjum o profilu inżynieryjnym do 31 sierpnia 2017 r. Jeśli do określonego terminu szkoła nie otrzyma akredytacji, wówczas zostanie przekształcona w progimnazjum lub szkołę podstawową. Obecnie do szkoły uczęszcza 502 uczniów, placówka ma skompletowanych 21 klas.

Społeczność szkolna Szkoły im. Lelewela nadal toczy spór z samorządem stołecznym, ponieważ władze miasta mają zamiar jeszcze w tym roku przenieść polsko-rosyjską placówkę oświatową do gmachu Szkoły im. Antoniego Wiwulskiego. Z taką decyzją nie zgadza się szkolna społeczność. „Trwa sąd, kiedy będzie decyzja nie wiem” – poinformowała zw.lt dyrektorka szkoły Edyta Zubel.

Mickiewiczówka i Lipówka

Reforma miejska dotknie również Mickiewiczówkę oraz szkołę na Lipówce. W ramach reorganizacji Gimnazjum im. Adama Mickiewicza zostanie przekształcone w czteroletnie gimnazjum. Reorganizacja ma zostać zakończona do 31 sierpnia 2019 roku. Od 31 sierpnia 2016 nie będą kompletowane 5 klasy. Od 2017 5-6 klasy, od 2018 5-7 klasy, a od 2019 5-8 klasy. Obecnie do gimnazjum uczęszcza 556 uczniów, szkoła posiada 23 klasy.

Polsko-rosyjska szkoła na Lipówce ma zostać dołączona do Szkoły na Śródmieściu (Senamiesčio mokykla). Obecnie do szkoły uczęszcza 230 uczniów, szkoła ma skompletowanych 19 klas.

Zgodnie z nowym ustawodawstwem po reformie szkoły będą się dzieliły na:

Szkoła początkowa (1-4 klasa)
Szkoła podstawowa (1-10 klasa)
Progimnazjum (1-8 klasa)
Gimnazjum (9-12 klasa).
Obecnie na terytorium miasta Wilna działa 9 szkół polskich, do których uczęszcza 3658 uczniów. Poza tym są 3 szkoły polsko-litewsko-roysjskie, w których uczy się 1730 i 5 szkół polsko-rosyjskich, do których uczęszcza 1377.

PODCASTY I GALERIE