Benkunskas: Najważniejsze, aby Mickiewiczówka się nie wzbogaciła, a Konarskiego nie ucierpiała

Wicemer Wilna Valdas Benkunskas poinformował, że uczniowie 11-12 klas Szkoły Średniej im. Szymona Konarskiego teoretycznie będą należeli do innej szkoły, ale szkołę zakończoną w starym budynku.

zw.lt
Benkunskas: Najważniejsze, aby Mickiewiczówka się nie wzbogaciła, a Konarskiego nie ucierpiała

„To nie jest jakaś unikalna sytuacja. Podobnie jest w innych szkołach, gdzie jest przeprowadzana reorganizacja. Obecnie zostały tylko i wyłącznie sprawy techniczne. Prowadzimy rozmowy z Mickiewiczówką. Większość uczniów z Konarskiego napisała już podanie w sprawie przeniesienia do Mickiewiczówki. Teraz należy tylko uzgodnić kwestię koszyczka ucznia oraz zatrudnienia nauczycieli” – powiedział zw.lt Benkunskas. Wicemer podkreślił, że ci uczniowie otrzymają dyplom Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, ale będzie również adnotacja o Szkole Średniej im.Szymona Konarskiego.

Taka „adopcja uczniów”, zdaniem wicemera, ma miejsce również w innych szkołach. Przykładowo Szkoła Średnia im. Lwa Karsawina przyjęła część uczniów ze szkoły im. Puszkina.

„Teraz należy uregulować sprawy techniczne. Bo jeśli formalnie uczniowie przechodzą do Mickiewiczówki, to placówce wzrasta również koszyczek ucznia. Dlatego Mickieczówka będzie musiała płacić nauczycielom z Konarskiego. Obecnie pomiędzy szkołami trwają uzgodnienia. Sprawa jest prosta: Mickiewiczówka nie powinna zarobić, a Konarskiego ucierpieć. To jeszcze trochę potrwa, aż zostaną omówione wszelkie szczegóły” – wyjaśnił wicemer.

W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego władze samorządu m. Wilna poinformowały dyrekcję Szkoły Średniej im. Szymona Konarskiego o tym, że decyzją kolegium sędziowskiego Litewskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego klasy 11 nie będą w tym roku kształtowane, a uczniowie muszą z dnia na dzień zmienić placówkę edukacyjną.

PODCASTY I GALERIE