Będzie rekompensata za prywatne przedszkola

Rodzice, których dzieci chodzą do prywatnych przedszkoli, otrzymają 100 euro kompensacji - zadecydowała w środę Rada Samorządu Miasta Wilna. Za tą decyzją głosowało 24 radnych, 16 było przeciwko, 2 wstrzymało się od głosu.

zw.lt
Będzie rekompensata za prywatne przedszkola

System rekompensaty wejdzie w życie od 1 września bieżącego roku.

Według ustalonego trybu, 100 euro miesięcznie jako rekompensatę za czesne w prywatnym przedszkolu otrzymają rodzice, którzy podpisali umowę z prywatną placówką kształcenia. Zdaniem przedstawicieli samorządu zwiększy to liczbę dodatkowych miejsc w przedszkolach Wilna, a sektor kształcenia przedszkolnego stanie się bardziej różnorodny.

Po rozpatrzeniu w komitetach ostatecznie przyjęty tryb uległ pewnym zmianom: zrezygnowano z wcześniejszego założenia, że rekompensatę mogą otrzymać tylko te rodziny, w których oboje rodziców jest zameldowanych w Wilnie. Obecnie wystarczy, że jeden z rodziców będzie zarejestrowany w stolicy. Ustalono także, że w ciągu roku opłata za kształcenie dziecka w placówce przedszkolnej nie ulegnie zmianie. Jako konieczny warunek przyznania rekompensaty wskazano zmniejszenie czesnego o taką samą sumę.

Według obliczeń samorządu, na rekompensaty trzeba będzie przeznaczyć około 6 mln euro. Samorząd prognozuje, że już od przyszłego roku prywatne placówki stworzą 900-1300 nowych miejsc.

We wtorek mer Remigijus Šimašius i 40 przedstawicieli przedszkoli niepublicznych podpisali memorandum, zgodnie z którym placówki zobowiązują się do niezmieniania miesięcznej opłaty za przedszkole.

PODCASTY I GALERIE