Beata Mazurek na Rossie: Piłsudski zajmuje wyjątkowe miejsce wśród wielkich i niezłomnych

Uroczyste obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja były kontyuowane na Rossie. Wzięli w nich udział wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek, senator Rafał Ślusarz, ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska oraz liczni przedstawiciele polskiej społeczności na Litwie. Swoje przemówienie Beata Mazurek poświęciła postaci marszałka Józefa Piłsudskiego. "Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości i państwowości motywuje nas do umacniania świadomości narodowej i postaw patriotycznych, a nade wszystko do oddania czci Polakom, bez których odrodzona Polska by się nie ziściła. Oczywiście, mamy świadomość, że wolność Polski była możliwa dzięki załamaniu się status quo w Europie i konfliktom między państwami zaborczymi. Ale warunkiem sine qua non była świadomość narodu, gotowość do najwyższych poświęceń i wybitne osobowości, które mogły poprowadzić naród. Byli to ludzie niezłomni w swoich postawach, nieugięci, nieustraszeni w działaniu, których walka i życie były posłannictwem. Pośród tych wielkich i niezłomnych miejsce wyjątkowe na przestrzeni dziejów zajmuje postać wielu wymiarów i wielu imion: Ziuk, Dziadek, Naczelnik państwa, a wielu uważało, że imię jego czterdzieści i cztery. Ale dla wszystkich to wskrzesiciel Polski, marszałek Józef Piłsudski. Jego wieńcem laurowym jest hołd i wdzięczność Polaków. Poza wszystkimi swoimi dokonaniami i wskazaniami, pozostawił nam ważną maksymę, nakaz działania w każdych okolicznościach - co powoduje, że nawet klęska może okazać się zwycięstwem - oraz ostrzeżenie przed usypiającymi skutkami sukcesu, czyli spoczęciem na laurach, co może być zaczynem porażki. Przyjmujemy jego dokonania z podziwem i wdzięcznością, jego przestrogi z uwagą, Bożej Opatrzności składamy dziękczynienie, że w czasach tach przełomowych dała narodowi wielkiego człowieka - Marszałka Józefa Piłsudskiego" - podkreśliła wiceprzewodnicząca Sejmu RP.

zw.lt
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej