Wilno i Wileńszczyzna
zw.lt

Basanavičius powrócił do Wilna

Wilnie odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika Jonasa Basanavičiusa, uznawanego za patriarchę litewskiej niepodległości. Pomnik stanął na placu naprzeciwko gmachu Narodowej Filharmonii. Lokalizacja nie jest przypadkowa, ponieważ w 1905 r. w tym gmachu odbył się Wielki Sejm Wileński, czyli pierwsza większa manifestacja litewskiego ruchu narodowowyzwoleńczego. W uroczystości wzięli udział prezydent Dalia Grybauskaitė, były prezydent Valdas Adamkus, przewodniczący Sejmu Viktoras Pranckietis, mer Wilna Remigijus Šimašius. Autorem pomnika jest rzeźbiarz Gediminas Piekuras.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!