„Bajeczki z przedszkolnej półeczki”. Jubileuszowy festiwal młodych aktorów

Po raz 10. Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” zorganizowało przegląd spektakli w wykonaniu najmłodszych aktorów – wychowanków polskich grup przedszkolnych. W festiwalu "Bajeczki z przedszkolnej półeczki" zaprezentowało się 17 przedszkoli z całej Wileńszczyzny.

zw.lt

Wystąpiło dziewięć grup teatralnych z Wilna, sześć z rejonu wileńskiego i dwie z rejonu solecznickiego.

W tym roku nie wybierano najlepszej sztuki. Wszystkie przedszkola otrzymały nagrody.

„Były to nagrody rzeczowe w takiej postaci, w jakiej życzyły tego same przedszkola. Jednej placówce był potrzebny materiał na stroje, innej magnetofon” – powiedziała Krystyna Dzierżyńska, wiceprezes Macierzy Szkolnej.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej