Aziewicz o stażach parlamentarnych: Na Litwie wzrosło zainteresowanie programem

W najbliższą środę (21 stycznia) ruszają rozmowy kwalifikacyjne do Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych Kancelarii Sejmu RP skierowanego m.in. do młodych obywateli Litwy. W tym roku do rekrutacji przystąpi prawie 20 osób.

Ewelina Mokrzecka
Aziewicz o stażach parlamentarnych: Na Litwie wzrosło zainteresowanie programem

Fot. Aziewicz.pl

,,W tym roku zainteresowanie Programem Staży Parlamentarnych istotnie wzrosło – zgłosiło się aż 17 osób. Myślę, że jest to efekt szerszego upowszechnienia wiedzy o programie, zawdzięczamy to między innymi portalowi zw.lt, za co przy okazji pięknie dziękuję. Na pewno nie bez znaczenia są także pozytywne doświadczenia dotychczasowych uczestników – wielu kandydatów wskazuje, że od nich właśnie pozyskało informację o możliwości odbycia stażu’’ – zw.lt poinformował poseł Tadeusz Aziewicz, przewodniczący Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej oraz wieloletni członek komisji rekrutacyjnej.

W stażach mogą uczestniczyć obywatele Niemiec, Gruzji, Litwy, Węgier, Rumunii, Włoch, Kazachstanu, Kirgistanu, Kanady oraz Ukrainy. Osoby z Litwy muszą posiadać obywatelstwo litewskie, studia wyższe potwierdzone dyplomem oraz wymagana jest bardzo dobra znajomość języka polskiego. Maksymalny wiek uczestnika 30 lat.

,,Ponieważ koniecznym warunkiem uczestnictwa w programie jest dobra znajomość języka polskiego zgłaszają się przede wszystkim wileńscy Polacy, aczkolwiek w ostatnich latach z powodzeniem startują również osoby narodowości litewskiej’’ – zaznacza poseł.

Aziewicz nie ukrywa, że wybory przyszłych uczestników stażu nie są łatwe. ,,Konkurują osoby o bardzo różnych profilach i zainteresowaniach. Poziom generalnie jest wysoki, zawsze mamy poczucie, że z przesłuchań wyłania się większa ilość dobrych kandydatów niż ilość miejsc, które możemy zaoferować’’ – mówi członek komisja i dodaje, że udział w programie to możliwość bezpośredniego kontaktu z młodą, litewską elitą niezwykle ciekawą i inspirującą. ,,Bardzo cenię sobie to doświadczenie’’ – mówi Aziewicz, który zabiera stażystów do swego okręgu wyborczego w Gdyni, w którym odbywają się spotkania z miejscowymi przedsiębiorcami, samorządowcami oraz działaczami społecznymi i politycznymi. Stałym punktem odwiedzin jest Port w Gdyni. Poseł stara się zaplanować program według zainteresowań uczestników.

Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych, organizowany w Kancelarii Sejmu we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim pod patronatem Marszałka Sejmu od 2007 r. jest wzorowany na międzynarodowym programie praktyk parlamentarnych Niemieckiego Bundestagu i uczelni berlińskich. Do chwili obecnej odbyło się XI edycji, po dwie każdego roku i wzięło w nich udział prawie 100 stażystów z 10 państw.

Staż trwa 3 miesiące i bierze w nim udział po maksymalnie 3 obywateli z każdego z państw. Uczestnicy Programu otrzymują ze środków Kancelarii Sejmu kieszonkowe w wysokości 1800 zł miesięcznie. Ponadto otrzymują zakwaterowanie w akademikach Uniwersytetu Warszawskiego, ryczałt kosztów podróży z miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie OC.

PODCASTY I GALERIE