AWPL: Zebrano ponad 12 tys. podpisów pod petycją na rzecz mniejszości narodowych

"Wielkim sukcesem kończy się na Litwie akcja zbierania podpisów pod ogólnoeuropejską inicjatywą obywatelską, mającą na celu zagwarantowanie pełni praw autochtonicznym mniejszościom narodowym w Unii Europejskiej" - informuje na swojej stronie internetowej AWPL-ZChR. „Minority SafePack“ to petycja obywateli UE w celu zapewnienia praw mniejszości narodowych.

zw.lt
AWPL: Zebrano ponad 12 tys. podpisów pod petycją na rzecz mniejszości narodowych

Fot. Joanna Bożerodska

Aby petycja dotarła do instytucji unijnych, potrzeba miliona podpisów. Dla każdego kraju został ustalony próg zatwierdzenia. Ponadto, aby petycja się powiodła, musi przekroczyć próg w co najmniej 7 krajach UE. Dla Litwy został ustanowiony próg blisko 8,5 tys. głosów.

„Do niedawna, główne informacje na temat zbierania podpisów rozpowszechniała Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR), efekty jej działań były niestety znikome. Przez rok trwania akcji podpisowej, EFHR zebrała zaledwie 140 podpisów, co groziło fiaskiem tej inicjatywy na Litwie, ponieważ minimalny próg ilości podpisów wymagany dla naszego kraju wynosi 8250 podpisów. Wówczas w całą akcję włączyły się struktury Związku Polaków na Litwie. Z apelem o podpisywanie petycji zwrócił się do mieszkańców Wileńszczyzny poseł Waldemar Tomaszewski. Dopiero wtedy liczba zebranych podpisów gwałtownie wzrosła” – czytamy na stronie AWPL-ZChR.

„W ciągu zaledwie dziesięciu dni zebrano ponad 12,5 tysiąca podpisów, w tym poprzez Internet około 7500 podpisów, a na formularzach w formie papierowej ponad 5000 podpisów. Tym samym, dzięki ZPL, ta ważna europejska inicjatywa została uratowana, a liczba podpisów przekroczyła z dużą nadwyżką niezbędną ich liczbę, wymaganą dla Litwy. Zebranie tak dużej ilości podpisów, bo aż 12500 w tak krótkim czasie, pokazało wielką sprawność organizacyjną ZPL. Dzięki temu cała akcja zakończyła się sukcesem” – poinformowała partia.

Minority SafePack Initiative to pakiet propozycji ustaw, który ma zagwarantować ochronę autochtonicznych mniejszości narodowych oraz szereg aktów prawnych UE, umożliwiających wspieranie praw mniejszości, prawa do języka oraz do ochrony kultury.

PODCASTY I GALERIE