AWPL nie udało się rozwiązać żadnej priorytetowej sprawy

Za kilka tygodni odbędą się wybory samorządowe, w następnym roku - wybory sejmowe, a wiadomo, że wybory są okresem podsumowania dokonań polityków. W ciągu obecnej kadencji AWPL zgłosiła 142 projekty ustaw, włączając również poprawki, z których przyjęto 23. W żadnej priorytetowej sprawie politykom tej frakcji nie udało się jednak przekonać kolegów z ławy sejmowej.

Antoni Radczenko
AWPL nie udało się rozwiązać żadnej priorytetowej sprawy

Fot. Antoni Radczenko

„Oczywiście wszystkie problemy będą podnoszone. W tym też problemy mniejszości narodowych, problemy Polaków i innych mniejszości narodowych” – zapewniał dziennikarzy Waldemar Tomaszewski w 2012 r., kiedy AWPL po raz pierwszy w historii udało się przekroczyć próg wyborczy i stworzyć własną frakcję sejmową.

Niestety, w ciągu trzech lat bycia w Sejmie oraz dwóch lat w koalicji rządzącej, Akcji Wyborczej Polaków na Litwie nie udało się rozwiązać żadnej priorytetowej kwestii, jak zwrot ziemi, oświata, prawa mniejszości narodowych czy ochrona życia poczętego. Nie udało się przyjąć nowej Ustawy o mniejszościach narodowych, chociaż posłowie AWPL oraz posłowie innych frakcji zarejestrowali kilka projektów takiej ustawy. Ostatni projekt AWPL zarejestrowała 11 września 2014 roku.

Zwrot ziemi

Sprawa zwrotu zagrabionej przez Sowietów ziemi trwa od samego początku odzyskania niepodległości. W obecnej kadencji Sejm odrzucił projekt poprawek do Ustawy o restytucji mienia autorstwa Rity Tamašunienė i Wandy Krawczonok. Posłanki AWPL proponowały, aby niezagospodarowana w miastach ziemia, która jest wynajmowana różnym podmiotom prawnym, była zwracana prawowitym właścicielom. Później dzierżawca musiałby się umawiać z właścicielem odnośnie tego, czy płaciłby za wynajem, czy wykupiłby tę ziemię. „Spółki i osoby wynajmujące obecnie ziemię państwową znajdują się w bardzo niesprecyzowanej sytuacji, ponieważ są zależne od urzędników” – tłumaczyła wówczas posłanka Tamašunienė. Projekt został odrzucony przez Sejm 14 kwietnia 2014 roku, kiedy AWPL była jeszcze w koalicji rządzącej.

Zakaz aborcji

Od samego początku bardzo ważne dla AWPL były kwestie światopoglądowe. W pewnym okresie, będąc częścią większości sejmowej, partia chciała wprowadzić ustawodawstwo antyaborcyjne, na wzór Polski lub Malty. Jednak Sejm dotychczas nie rozpatrzył zarejestrowanej przez wszystkich członków AWPL Ustawy o ochronie życia dziecka w fazie prenatalnej (czyli o życiu poczętym – przyp. red.). Podpisu pod projektem nie złożyła tylko Irina Rozowa, ale projekt poparli Algirdas Patackas oraz Kęstutis Daukšys.
W sejmowej szufladzie nadal leży projekt dotyczący lekcji religii, która według projektu miałaby się stać częścią szkolnej edukacji. Projekt został zgłoszony przez wszystkich członków frakcji.

AWPL i Ukraina

Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej Józef Kwiatkowski był jednym z autorów sejmowej rezolucji w sprawie Ukrainy, która została przyjęta przez Sejm 1 kwietnia 2014. W rezolucji została potępiona okupacja Krymu przez Rosję. „Przeprowadzone referendum w sprawie prawnego statusu Krymu było sprzeczne z Konstytucją Ukrainy i jego wyniki są bezprawne i nieważne” – napisano w rezolucji. W rezolucji potępiono Rosję, która wspierała separatystów oraz uznano integralność terytorialną Ukrainy.

Mimo to sam lider AWPL niejednokrotnie podkreślał swój krytyczny stosunek wobec zmian na Ukrainie, zaznaczając, że „władzę trzeba wybierać przy urnach, a nie na wiecach”. Tomaszewski de facto uznał też „referendum” na Krymie. „Nie podoba mi się, że referendum zostało tak szybko przeprowadzone. Trzeba było w ciągu kilku miesięcy przygotować lokale wyborcze oraz listy wyborców. Nie wiadomo jednak, czy wynik byłby inny. Musimy jednak powrócić do Kosowa, bo nie może być podwójnych standardów” – oświadczył lider AWPL.
Wiceprzewodniczący sejmu Jarosław Narkiewicz był autorem lub współautorem 30 projektów, z których Sejm zaaprobował 10. Zbigniew Jedziński zgłosił 21 projektów, z których 4 zostały przyjęte. Leonard Talmont przygotował lub uczestniczył w przygotowaniu 29 projektów, z których cztery zostały przyjęte. Michał Mackiewicz zgłosił 35 projektów (3 przyjęte), Wanda Krawczonok – 32 projekty (3 przyjęte), Irina Rozowa – 30 projektów (5 przyjętych), Józef Kwiatkowski – 20 projektów (2 przyjęte). Rekordzistką jest Rita Tamašunienė, która zgłosiła 55 projektów, ale Sejm zaaprobował tylko 3.

PODCASTY I GALERIE