AWPL ma ponad 500 nowych członków

Szeregi litewskich partii politycznych w ciągu pół roku zasiliło 2,5 tys. członków - jeżeli w kwietniu do różnych partii należało 116 tys. 224 mieszkańców, na początku października liczba ta sięgała 118 tys. 813. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie (AWPL) zwiększyła swoją liczebność o ponad 500 osób.

BNS
AWPL ma ponad 500 nowych członków

Fot. Aleksander Sudujko

Partia Waldemara Tomaszewskiego zwiększyła liczbę członków z 1607 do 2173 i znalazła się wśród czterech litewskich partii, które w ciągu pół roku przekroczyły liczbę 2000. Pozostałe trzy to Związek Narodowców, Droga Odwagi i Partia Centrum.

Partie dwa razy do roku – do marca i do 1-go października – muszą przedstawić Ministerstwu Sprawiedliwości listy swoich członków. Przed paroma laty sejm ustanowił większe wymagania wobec liczebności partii – powinny one mieć nie mniej niż 2 tys. członków. Artykuł ten wejdzie jednak w życie dopiero w końcu roku. Do tej pory partie powinny mieć nie mniej niż 1000 członków.

Jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości, najliczniejszą formacją polityczną pozostaje Partia Pracy, licząca 22681 członków. Co prawda, szeregi partii nieco się skurczyły – w marcu ugrupowanie liczyło 23105.

Litewska Partia Socjaldemokratyczna liczy 22012 osób, ich liczba również zmniejszyła się o mniej więcej 300.

Związek Ojczyzny – Chrześcijańscy Demokraci Litwy liczy 15039 członków (14921 w marcu), Porządek i Sprawiedliwość – 13401 (13732), Ruch Liberałów – 7352 (6732), Związek Wolności Litwy (Liberałowie) – 4298 (4363).

PODCASTY I GALERIE