AWPL: Kolejny ogromny sukces

"Wyniki wyborów są niebywałym sukcesem polskiej społeczności na Litwie" - napisała w komunikacie Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin. W wyborach do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski zdobył mandat europosła, uzyskując 5,24 proc. głosów (69262).

zw.lt
AWPL: Kolejny ogromny sukces

Fot. BNS

Konserwatyści zdobyli trzy mandaty, po dwa – Litewska Partia Socjaldemokratyczna i Związek Chłopów i Zielonych, po jednym zdobyli: Partia Pracy, Blok Waldemara Tomaszewskiego, komitet wyborczy Aušry Maldeikienė oraz Ruch Liberałów.

Według wyników wyborczych AWPL mandat europosła przypadnie Waldemarowi Tomaszewskiemu, który uzyskał 28899 głosów rankigowych.

„Powyższe wyniki wyborów są niebywałym sukcesem polskiej społeczności na Litwie, która także posiada 8-osobowy klub parlamentarny w Sejmie Republiki Litewskiej i 56 radnych w sześciu samorządach Litwy” – oceniła AWPL-ZChR w komunikacie przysłanym do redakcji zw.lt.

„W niełatwej walce wyborczej, pomimo wielkiej konkurencji wśród komitetów i partii litewskich oraz, co dziwne, kłód rzucanych przez niektóre polskojęzyczne media, AWPL-ZChR powtórzyła swój wynik wyborczy z wyborów parlamentarnych sprzed 2,5 roku, a także znacząco polepszyła wynik w porównaniu z wyborami samorządowymi z marca bieżącego roku.

AWPL-ZChR swoją uczciwą i pełną poświęcenia pracą udowodniła, że jednoczy absolutną większość Polaków, jak też inne mniejszości narodowe oraz Litwinów, których coraz więcej głosuje na Akcję Wyborczą Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin” – czytamy w komunikacie.

W roku 2014 Blok Waldemara Tomaszewskiego (AWPL-ZChR i Alians Rosjan) otrzymał poparcie na poziomie 8,05 proc. Na polsko-rosyjską koalicję zagłosowało 92 tys. osób. W 2009 r. AWPL poparło 8,42 proc. osób biorących udział w głosowaniu.

Litwini wybrali 11 z 705 europosłów. Każde państwo członkowskie ma ustaloną liczbę polityków reprezentujących kraj w UE. Najmniej – po sześciu – mają Malta, Luksemburg, Cypr i Estonia. Najwięcej Niemcy – 96.

PODCASTY I GALERIE