AWPL: Decyzje kompromitujące Litwę powinny być niezwłocznie anulowane

43 400 litów (12 569 euro) albo 100 litów (ok. 30 euro) za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu orzeczenia sądu w sprawie dwujęzycznych nazw ulic w rejonie solecznickim miał zapłacić Bolesław Daszkiewicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego. Tak w przededniu Świąt Bożego Narodzenia, 23 grudnia ub. roku, orzekł Wileński Sąd Okręgowy. Na wykonanie orzeczenia Polak miał miesiąc.

awpl.lt
AWPL: Decyzje kompromitujące Litwę powinny być niezwłocznie anulowane

Poprzednie orzeczenie sądu z 25 września 2008 roku stanowiło, że dyrektor administracji B. Daszkiewicz w ciągu miesiąca ma usunąć z poszczególnych budynków rejonu, którego ok. 80 proc. mieszkańców stanowią Polacy, tablice z dwujęzycznymi nazwami ulic. Samorządowiec niejednokrotnie podkreślał, że nie dysponuje narzędziami do wyegzekwowania od mieszkańców usunięcia tabliczek z prywatnych posesji.

Stronami w postępowaniu są komornik oraz pełnomocnik Rządu w powiecie wileńskim, konserwatysta Audrius Skaistys, który na to stanowisko został mianowany przez poprzedni Rząd Andriusa Kubiliusa.

Dzisiaj w ramach egzekwowania kary od polskiego urzędnika na Litwie B. Daszkiewicza komornik ma zająć jego mienie oraz przygotowuje dokumenty niezbędne do potrącenia kary z wynagrodzenia i emerytury dyrektora administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego.

Biuro Prasowe Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) z ubolewaniem stwierdza, że jest to kolejne bezprawne posunięcie komorników, bowiem orzeczenie sądu było stricte polityczne, a takie w Unii Europejskiej nie mogą mieć miejsca – zwłaszcza że orzeczenie bezpośrednio wiąże się z prawami człowieka, prawami mniejszości narodowych do posługiwania się językiem ojczystym w miejscach zwartych skupisk.

Podobne decyzje polityczne są bardzo krytykowane przez polityków w Europie. Ostatnio podczas odbywającego się w Wilnie szczycie szefów parlamentów UE padła wypowiedź, że kara wymierzona B. Daszkiewiczowi powinna zostać anulowana, ponieważ jest nie do przyjęcia w Unii Europejskiej oraz dlatego, że jest narzędziem represjonowania mniejszości narodowych. Orzeczenie to ma podłoże czysto polityczne – podobnie jak krytykowana decyzja ukraińskiego sądu w sprawie uwięzienia Julii Tymoszenko.

Należy ubolewać, że tak haniebne procedery, kompromitujące nasz kraj na arenie międzynarodowej, uprawiają nie tylko sądy, ale też komornicy, którzy podlegają ministrowi sprawiedliwości Juozasowi Bernatonisowi. Dzisiaj w ten sposób nasz kraj został skompromitowany na skalę całej Unii Europejskiej.

Powyższe kompromitujące nasz kraj działania zarówno pełnomocnika Rządu w powiecie wileńskim Audriusa Skaistysa, jak też instytucji podległych ministrowi J. Bernatonisowi powinny być natychmiast wstrzymane i wycofane, zaś – zgodnie z wypowiedzią szefów parlamentów UE – orzeczenie sądu nakładające karę na Bolesława Daszkiewicza powinno być niezwłocznie anulowane.

PODCASTY I GALERIE