AWPL brała pieniądze od pośrednika Gazpromu. Tomaszewski: To były pieniądze na koncert

W raporcie dotyczącym powiązań biznesu i świata polityki Sejmowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony została wspomniana również Akcja Wyborcza Polaków na Litwie - Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR).

Antoni Radczenko
AWPL brała pieniądze od pośrednika Gazpromu. Tomaszewski: To były pieniądze na koncert

Fot. Roman Niedźwiecki

Komitet poinformował, że partner Gazpromu, litewska spółka Dujotekana w 2004 r. przekazała różnym partiom ponad 500 tys. litów, czyli ok. 156 tys. euro.

AWPL w 2004 r. otrzymała 37,5 tys. litów, czyli ponad 10 tys. euro. „Ta historia jest stara, jak świat. Dziesięciokrotnie już o tym mówiono. Organizowano czterotysięczny koncert mniejszości narodowych w Pałacu Sportu i Kultury. To było w 2004 r. przed wyborami” – powiedział zw.lt Waldemar Tomaszewski.

W przeszłości lider AWPL-ZChR niejednokrotnie podkreślał, że „Nikt nas nie może „wezwać na dywanik”, bowiem jesteśmy jedynym ugrupowaniem, które pryncypialnie nie przyjmuje pieniędzy od struktur biznesowych”.

„Nigdy nie braliśmy pieniędzy pryncypialnie. To był koncert. I to był pierwszy i ostatni raz. To była nie tyle nasza inicjatywa, co inicjatywa Związku Rosjan Litwy z którymi szliśmy razem na wybory. Związek Rosjan wówczas oficjalnie w wyborach nie uczestniczył, a szliśmy pod szyldem Akcji Wyborczej, bo dla koalicji obowiązuje 7 proc. próg wyborczy Uzyskaliśmy wówczas 4 proc. i nie udało się go pokonać” – wyjaśnił Tomaszewski. Dodając, że później otrzymywali propozycje od różnych struktur biznesowych, ale zawsze rezygnowali.

Tomaszewski poinformował poza tym, że do raportu AWPL trafiła również z inicjatywy jednego posła. „Wiem, jak to było w raporcie. Jeden z posłów zaczął mówić: dlaczego nie ma Akcji Wyborczej? To był jeden z socjaldemokratów. I dlatego nas wpisano” – podkreślił Tomaszewski. Przewodniczący AWPL-ZChR nie chciał ujawnić imienia i nazwiska posła-socjaldemokraty. W Komitecie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony jest dwóch posłów tej partii: były premier Algirdas Butkevičius (obecnie Litewska Socjaldemokratyczna Partia Pracy) oraz Juozas Olekas (Litewska Partia Socjaldemokratyczna).

Podobne sumy otrzymali również socjaldemokraci, konserwatyści oraz partia Nowy Związek. Większą sumę otrzymało ugrupowanie Kazimiery Prunskienė Partia Nowej Demokracji. Dujotekana przekazała ugrupowaniu ok. 25 tys. euro.

„Ustalone przypadki stworzyły możliwości poszczególnym politykom oraz partiom politycznym przeciwwagę nad innymi politykami i partiami politycznymi” – napisano w raporcie.

W przeszłości niejednokrotnie informowano, że spółka Dujotekana została wykreowana przez Gazprom i służyła jako narzędzie w negocjacjach z rządem Litwy. Spółka powstała w 2001 roku.

Gazprom to rosyjski koncern państwowy, który jest największym światowym wydobywcą gazu ziemnego. Jest często nazywany geopolitycznym narzędziem Kremla.

PODCASTY I GALERIE