Audiowizualny pokaz laserowy „Za wolność!“

Wczoraj, 5 listopada, na dziedzińcu Muzeum Narodowego – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich odbył się audiowizualny pokaz laserowy w wykonaniu Visual Sensation Laser Shows & Technologies pod tytułem „Za wolność!“.

zw.lt
Audiowizualny pokaz laserowy „Za wolność!“

Fot. Liudas Masys

Widowisko poświęcone jest 230. rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz Tadeuszowi Kościuszce – bohaterowi trzech narodów – Polaków, Litwinów i Białorusinów.

Organizatorzy: Wileński Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich.

Inicjatywę wsparła Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

PODCASTY I GALERIE