Aszkiełowicz opuszcza Mejszagołę: Taka nasza służba

Po 14 latach ks. Józef Aszkiełowicz opuszcza mejszagolską parafię oraz przenosi się do parafii w Butrymańcach i Podborzu. Archidiecezja Wileńska poinformowała dzisiaj o zmianach, jakie zaszły w parafiach Wilna i Wileńszczyzny. Dotyczą one nominacji i zwolnień księży.

Antoni Radczenko
Aszkiełowicz opuszcza Mejszagołę: Taka nasza służba

Fot. Joanna Bożerodska

„Taka nasza służba. To jest wpisane w kapłaństwo, że przejmujemy parafię, a potem musimy ją zostawić. Pracujemy, jakbyśmy byli w parafii na zawsze, jednak kiedy biskup każe, to trzeba zostawić” – podzielił się z zw.lt ks. Józef Aszkiewłowicz.

Prawdopodobnie do nowej parafii kapłan trafi w ciągu miesiąca. „Trzeba swoim bogactwem wiary się podzielić. Pan Jezus powiedział: ,,Idźcie i głoście Ewangelię”. Jesteśmy jak apostołowie – misjonarzami (…), gdzie Duch Święty kieruje, tam idziemy” – opowiedział ksiądz o posłudze kapłańskiej.

Nowym proboszczem w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Mejszagole i Olanach zostanie ks. prałat Jan Kasiukiewicz, który dotychczas pełnił stanowisko rezydenta w parafii Wszystkich Świętych w Wilnie.

Zmiany dotyczą również inne parafie.

Ks. Walenty Dulko został zwolniony z parafii ignalińskiej i przeniesiony do parafii pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Nowej Wilejce, gdzie będzie pełnił posługę jako wikary.

Ks. Aleksander Gaičauskas z parafii w Podbrodziu zostanie przeniesiony do Ignaliny.

Ks. Daniel Narkun opuści Soleczniki. Funkcje wikarego będzie pełnił w Podbrodziu.

Ks. Jonas Naujokaitis z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie został przeniesiony do parafii pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Nowej Wilejce w Wilnie.

Ks. Szymon Wikło z parafii w Butrymańcach został mianowany na stanowisko kapelana w Klinikach Santaryskich.

PODCASTY I GALERIE