Aszkiełowicz i Maksymowicz – laureatami konkursu krasomówczego

Laureatami tegorocznego konkursu krasomówczego „Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę", zorganizowanego przez Katedrę Filologii Polskiej i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego, zostali Andrzej Aszkiełowicz oraz Izabela Maksymowicz.

Aszkiełowicz i Maksymowicz – laureatami konkursu krasomówczego

Fot. Joanna Bożerodska

„Toczyłyśmy dyskusje, bo prawie wszyscy zasługiwali na miano najlepszych, dlatego musiałyśmy długo dyskutować, aby wyłonić te osoby, które dzisiaj były trochę lepsze. Cieszymy się, że w tym roku wszystkie przemówienia były naprawdę ciekawe. Byłyśmy wzruszone, aż nawet łza w oku się zakręciła” – powiedziała zebranym dr Barbara Dwilewicz.

Konkurs krasomówczy ma na celu doskonalenie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli oraz kształtowanie szacunku do ziemi ojczystej i jej kultury. Uczestnicy byli podzieleni na dwie grupy wiekowe: od 16 do 25 lat oraz od lat 25.

W grupie wiekowej do lat 25 wygrała Izabela Maksymowicz, która opowiedziała o Tadeuszu Konwickim. „Startowałam już po raz drugi. W ubiegłym roku zajęłam drugie miejsce. W tym roku miałam pewne natchnienie, że uda się pokazać jeszcze lepiej i udało się. Jestem bardzo zadowolona” – powiedziała zw.lt Izabela.

W starszej grupie startowało dwóch uczestników – Andrzej Aszkiełowicz oraz Rajmund Klonowski. Wygrał Andrzej Aszkiełowicz. „Jestem bardzo szczęśliwy. Do pierwszego miejsca szedłem trzy lata. Mój temat był dosyć prosty, czyli kościół pw. Św. Piotra i Pawła, bo od 11 lat jestem przewodnikiem. Czuję wielką satysfakcję, ale też pewien niedosyt, bo w mojej grupie były tylko dwie osoby, chociaż miałem bardzo mocnego konkurenta” – oświadczył zw.lt Andrzej Aszkiełowicz, który na co dzień jest nauczycielem religii w szkołach rejonu wileńskiego.

Uczestnictwo w konkursie polegało na wygłoszeniu przemówienia. Czas wystąpienia został określony na 10-15 minut.

Konkurs wsparła finansowo Ambasada RP w Wilnie w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek Polaków na Litwie.

PODCASTY I GALERIE