Artur Zapolski: Nie rozumiem zarzutów Jarosława Narkiewicza

Nie jest łatwo pojąć istotę zarzutów wiceprzewodniczącego Sejmu RL Jarosława Narkiewicza dotyczących rozbijania „przez wiele lat budowanej jedności” w kontekście spotkania delegacji polskiej z marszałkiem Bogdanem Borusewiczem na czele z Polskim Klubem Dyskusyjnym — powiedział zw.lt prezes Polskiego Klubu Dyskusyjnego Artur Zapolski.

Ewelina Mokrzecka
Artur Zapolski: Nie rozumiem zarzutów Jarosława Narkiewicza

Fot. Bożena Mieżonis

Jarosław Narkiewicz po spotkaniu marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza z Polskim Klubem Dyskusyjnym, pod jednym ze zdjęć przedstawiającym marszałka w portalu społecznościowym Facebook napisał: „W Gdyni, a tym bardziej w Gdańsku jest dużo wilniuków… ciekawie jak oceniają i czy w ogóle wiedzą o staraniach marszałka podzielenia i rozbicia przez wiele lat budowanej jedności Polaków na Litwie?…”. Następnie próbował wytłumaczyć ten komentarz w wywiadzie dla zw.lt, iż „działania państwa polskiego dotyczące rodaków na całym świecie każdy chciałby widzieć skierowane na ujednolicenie, na zrzeszanie, łączenie wszystkich Polaków, a nie odwrotnie”.

„W tym wywiadzie wiceprzewodniczący Sejmu Litwy m.in zauważa, że marszałek Bogdan Borusewicz nie poszukuje punktów łączności. Ale właśnie o to chodziło w tym spotkaniu z naszym klubem: o szukanie punktów łączności! Dlatego tego spotkania w żaden sposób nie należy odbierać jako zagrożenia dla interesów mniejszości polskiej na Litwie, ani tym bardziej wilniuków mieszkających w Trójmieście. Zarówno marszałkowi, jak i członkom klubu zależy na poszukiwaniu rozwiązań istniejących problemów polskiej mniejszości, poprawie jej wizerunku” — uważa Artur Zapolski.

Zapolski nie rozumie stawianych klubowi czy też marszałkowi Borusewiczowi zarzutów i podkreśla, iż celem PKD nie jest rozbijanie jedności. „ Wśród Polaków istnieją różne zdania, poglądy i opinie. Przecież spora część Polaków wcale nie głosuje na Akcję Wyborczą. Problemem społeczności polskiej jest jednak to, iż ta odmienna narracja prawie nie istnieje w strefie publicznej. O trudnościach wewnętrznej demokracji w społeczności polskiej mówili zresztą także Polacy – sygnatariusze Aktu Odrodzenia Niepodległości Litwy podczas ostatniej dyskusji w klubie. Ale zapotrzebowanie na nią rośnie, stąd też Polski Klub Dyskusyjny. Powstał dlatego, że widzieliśmy potrzebę przeanalizowania stanu polskiej mniejszości, strategii urzeczywistniania naszych postulatów oraz wysłuchania odmiennej, alternatywnej polskiej narracji. Jednak naszym celem nie jest wykluczanie z takiej dyskusji AWPL czy ZPL, tylko wręcz przeciwnie – dyskusja wspólnie z jej przedstawicielami i cieszymy się, że członkowie polskiej partii i partii ogólnolitewskich przychodzą na organizowane przez nas spotkania i ze sobą rozmawiają” — mówi Zapolski.

Prezes PKD w rozmowie z zw.lt podkreślił, iż skoro żyjemy w państwie demokratycznym – o czym zresztą mówi i wiceprzewodniczący sejmu Jarosław Narkiewicz w wywiadzie dla zw.lt – takie inicjatywy oddolne nie powinny budzić żadnych obaw, gdyż ich celem nie jest zagrażanie politykom, a służenie im pomocą i ich kontrolowanie. „Skoro nawet Jarosław Narkiewicz mówi o istnieniu różnych poglądów jako przejawie demokracji, wręcz oczywista wydaje mi się chęć wsłuchiwania się w nie. Tak oto rozumiem przyczynę spotkania się marszałka Borusewicza z członkami Polskiego Klubu Dyskusyjnego. Przed nami – społecznością polską na Litwie – stoi wyzwanie, bo musimy znaleźć sposób na rozwiązanie kwestii problematycznych. I to rozwiązanie zależy w dużej mierze od nas samych, Polaków litewskich. Marszałek wyraźnie zaznaczył to podczas dyskusji. Jako klub nie wątpimy, że AWPL i ZPL mają na wyżej wspomniane problemy swój sposób, nie negujemy też osiągnięć tych organizacji. Osobiście nie jestem jednak pewien, czy dobre wyniki w wyborach samorządowych są dla Polaków na Litwie sukcesem samym w sobie. Za prawdziwy sukces można będzie jedynie uznać, gdy zostaną przekute na realizację postulatów mniejszości polskiej…” — powiedział prezes Polskiego Klubu Dyskusyjnego.

PODCASTY I GALERIE