Arcybiskup Grušas w bazylice trockiej

Papież Franciszek swym dekretem Kościołowi p. w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach przyznał tytuł bazyliki mniejszej. Z tej okazji w niedzielę, w trockim kościele, przez arcybiskupa Gintarasa Grušasa została odprawiona uroczysta msza święta.

zw.lt

W trakcie mszy arcybiskup Grušas odczytał dekret papieski. „Status bazyliki pokazuje pewną wyjątkowość kościoła. Kościół w Trokach ma długą i doniosłą historię. Na przykład przed 300 laty został koronowany obraz Matki Boskiej Trockiej. Przyznanie tytułu bazyliki właśnie to pokazuje” – powiedział dziennikarzom arcybiskup.

Jest to ósma bazylika na terytorium Litwy. „Jest to pewien sygnał od papieża Franciszka, abyśmy łączyliśmy się w żywe wspólnoty i odczuliśmy związek z kościołem powszechnym. Bazyliki są łączone z bazyliką w Rzymie i to jest pewien znak, abyśmy pamiętali, że jesteśmy jednym kościołem” – poinformował Grušas.

W ramach odpustu, w niedzielę, przy kościele odbyło się Święto Kolorowych Uśmiechów zorganizowane przez przez młodzież i wspólnotę parafialną.

1 września odbyła się inauguracja Roku Matki Boskiej Trockiej. Z okazji 300. rocznicy koronacji obrazu, Sejm Litwy rok 2018 ogłosił Rokiem Matki Boskiej Trockiej. Cudowny obraz z kościoła farnego w Trokach był drugim w kolejności wizerunkiem Matki Bożej na ziemiach Rzeczypospolitej, a pierwszym w Księstwie Litewskim – koronowanym przez papieża Klemensa XI. Koronacji obrazu 4 września 1717 roku. dokonał biskup wileński Konstanty Brzostowski. Rok wcześniej, 1717 roku, koronowano obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.

Obraz Matki Boskiej Trockiej jest datowany na XVI wiek. Jego autor nie jest znany. Obraz przedstawia Matkę Boską podtrzymującą prawą ręką siedzące na Jej kolanach Dzieciątko, a w lewej trzymającą gałązkę róży z trzema kwiatami. Wizerunek Trockiej Maryi charakteryzuje się bizantyjskim stylem obrazowania i malowania ikon. Jednocześnie można dostrzec na nim istotne rysy późnośredniowiecznego malarstwa zachodniego: szerokie szaty, okrywające figurę równymi fałdami. Obraz Matki Boskiej Trockiej w sposób niepowtarzalny łączy różne style ikonopisania.

Legenda głosi, że obraz został namalowany w Konstantynopolu w 1123 r., zaś w 1390 r. imperator Emanuel II Paleolog przekazał go w darze Witoldowi. Miał to być ten sam obraz, dzięki któremu cesarz Jan Komnen pobił Hunów i Persów.

Początkowo obraz był przechowywany w trockim zamku na wyspie, potem książę Witold przekazał go założonemu przez siebie kościołowi w Trokach.

Pielgrzymowanie do Trok rozpoczęto na początku XVII w. , pierwsza pielgrzymka wyruszyła w 1604 r. z Wilna, na czele z biskupem Wojną , Madonnę Trocką proszono o opiekę nad Litwą opanowaną przez dżumę i głód. Po modlitwach pielgrzymów morowe powietrze ustąpiło.

Bardzo dużo pielgrzymek do Trok organizowali w XVII – XVIII w. jezuici w ramach walki z reformacją. Przez obrazem Trockiej Madonny modlili się m.in. król Władysław IV Waza, król Jan Kazimierz i król Jan III Sobieski.

W ostatnim stuleciu kult Matki Boskiej Trockiej został przyćmiony szybko szerzącym się kultem Matki Boskiej Ostrobramskiej, który był koronowany w 1927 roku.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej