Archipelag skarbów w Ełku

Program profilaktyki zintegrowanej dla gimnazjalistów „Archipelag skarbów” będzie realizowany w ełckich szkołach ponadpodstawowych przez okres trzech tygodni. W spotkaniach wezmą udział uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Celem jest pomoc w zmianie zachowania oraz zrozumieniu prezentowanych postaw w zakresie profilaktyki uzależnień, przemocy czy seksualności.

zw.lt
Archipelag skarbów w Ełku

Fot. Miasto Ełk

Program pn. „Archipelag skarbów” będzie realizowany od 26 września do 18 października 2016 r. w pięciu ełckich szkołach gimnazjalnych: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 oraz Gimnazjum Sportowym. W spotkaniach wezmą udział nie tylko uczniowie, ale również ich rodzice oraz wychowawcy i nauczyciele.

Zajęcia dla młodzieży odbędą się w dwóch cyklach po 3-4 godziny lekcyjne. Natomiast pozostałe spotkania będą prowadzone w trybie dwugodzinnym.

Program finansowany jest z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koszt jego realizacji w Ełku wynosi 24 450 zł.

Zakres celów programu

Zgodnie z założeniami modelu profilaktyki zintegrowanej, program „Archipelag Skarbów” został tak opracowany, aby skutecznie zmieniał zachowania i postawy z szeregu obszarów problemowych jednocześnie.

profilaktyka uzależnień
Celem jest ograniczenie korzystania z alkoholu i narkotyków przez młodzież. Ukazany zostanie destrukcyjny wpływ korzystania ze środków psychoaktywnych na proces zawiązywania znajomości, budowania przyjaźni i rozwój miłości.
Program nie stawia sobie za cel abstynencji od alkoholu przez całe życie jednak pokazuje kluczowe znaczenie unikania alkoholu i narkotyków w okresie dojrzewania, gdy sięganie po te substancje uniemożliwia uczenie się umiejętności radzenia sobie z samym sobą, własnymi trudnymi emocjami i światem relacji społecznych.

profilaktyka przemocy
Celem jest ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej w formie fizycznej i słownej, a także przemocy o podtekście seksualnym. Jednym z założeń realizacji programu jest wzrost szacunku chłopców wobec dziewcząt, a także dziewcząt wobec samych siebie. Kreowana będzie także postawa ukazująca zachowania agresywne jako wynik niedojrzałego sposobu radzenia sobie z emocjami.

wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność
Celem będzie wzbudzenie motywacji do pracy nad własnym rozwojem w sferze budowania dojrzałych więzi, a także ukazanie postaw i działań, które zwiększą szansę przeżycia prawdziwej, wiernej i trwałej miłości. Program ma również przeciwdziałać skutkom seksualizacji dziewcząt, w tym zjawisku „samo-uprzedmiotowienia”.

profilaktyka ciąż nastolatek i profilaktyka HIV/AIDS:
Celem jest zmotywowanie młodzieży do utrzymania postawy wstrzemięźliwości seksualnej lub powrotu do tej postawy (jeśli chodzi o młodzież po inicjacji). Poszerzana będzie również wiedza młodzieży na temat zakażeń przenoszonych drogą płciową i skutecznych metod zapobiegania im.

Program posiada rekomendację m.in. Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (obecnie Ośrodka Rozwoju Edukacji) oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PODCASTY I GALERIE