Apel do wilnian – czy rozpoznacie żołnierzy AK ze zdjęcia?

Nasza redakcja otrzymała zdjęcie zrobione 13 lipca 1944 roku, które przedstawia żołnierzy AK - młodych wileńskich chłopców - na placu Katedralnym w Wilnie. Prof. Jarosław Wołkonowski, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii UwB w Wilnie, badacz historii partyzantki na Ziemi Wileńskiej ma nadzieję, że z pomocą mieszkańców Wilna uda się ustalić nazwiska tych żołnierzy.

zw.lt
Apel do wilnian – czy rozpoznacie żołnierzy AK ze zdjęcia?

W dniach 7-13 lipca w Wilnie trwają obchody 74. rocznicy Operacji „Ostra Brama”.

Operacja wojskowa Armii Krajowej „Ostra Brama”, której celem było wyzwolenie Wilna, rozpoczęła się 7 lipca 1944 roku. Plan operacji został opracowany w sztabie Okręgu Wilno Armii Krajowej w marcu 1944, zakładał on zdobycie miasta przez połączone siły wileńskiego i nowogrodzkiego okręgu AK. Wilno udało się wyzwolić 13 lipca wspólnie z oddziałami Armii Czerwonej.

Kilka dni później żołnierze AK zostali w części aresztowani, a w części internowani przez władze sowieckie. Rozpoczął się okres kolejnej okupacji sowieckiej na tych terenach, a ostatecznie na mocy postanowień jałtańskich wcielenie ziem Kresów Wschodnich II RP do ZSRS. Dla żołnierzy Armii Krajowej aresztowanych przez Sowietów rozpoczął się wieloletni okres uwięzienia w najcięższych łagrach sowieckich, który niejednokrotnie zakończył się ich śmiercią lub karą do lat 1957-58.

PODCASTY I GALERIE