Apel Ambasady RP: Na Ziemi Wileńskiej dobrze i mocno pamiętana jest przeszłość

Na stronie internetowej Ambasady RP w Wilnie pojawiła się robocza wersja katalogu Polskich Miejsc Pamięci Narodowej na Litwie, gdzie można znaleźć informację o cmentarzach wojskowych, groby żołnierskie, pomniki i upamiętnienia.

zw.lt
Apel Ambasady RP: Na Ziemi Wileńskiej dobrze i mocno pamiętana jest przeszłość

Fot. Ewelina Mokrzecka

Polska placówka dyplomatyczna przyznaje, że nie jest to jeszcze pełny katalog miejsc pamięci na Wileńszczyźnie. Dlatego ambasada zwraca się do mieszkańców Litwy o pomoc.

Poniżej zamieszczamy apel ambasady RP w całości:

Szanowni Państwo, Droga Młodzieży,
Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc.

Na Ziemi Wileńskiej dobrze i mocno pamiętana jest przeszłość. Żywa jest tu pamięć o przodkach, zwłaszcza tych, którzy walczyli o wolność i niepodległość Ojczyzny. Szkoły, harcerze, społeczności lokalne i osoby indywidualne troskliwie opiekują się miejscami polskiej pamięci narodowej. Dzięki im za to.

Mimo jednak starań wielu osób, nie powstał dotąd pełny, bądź prawie pełny, katalog owych miejsc pamięci na Litwie. Właśnie z myślą o wspólnym jego utworzeniu, zwracam się do Państwa.

Oto na internetowej stronie Ambasady RP w Wilnie, w części dotyczącej Wydziału Konsularnego, pojawiła się nowa zakładka: Miejsca pamięci. Opublikowaliśmy w niej pierwszą, roboczą wersję „Katalogu polskich miejsc pamięci narodowej. Cmentarze wojskowe, groby żołnierskie, pomniki, upamiętnienia”. Jest to powstała u nas kompilacja wiedzy z wielu dostępnych źródeł, obszerna, rzetelna i w znacznym stopniu wiarygodna. Mamy jednak świadomość, że nie jest kompletna i nie jest do końca wiarygodna. Dlatego też zwracam się do Państwa – gospodarzy tej ziemi i strażników jej historii; zwracam się do harcerzy, młodzieży ze szkół polskich, do ich nauczycieli, do osób zafascynowanych historią, do rozsianych po całej Litwie członków Związku Polaków na Litwie, do Koła Młodzieży Patriotycznej i do wszystkich, którzy – świadomi swej narodowej tożsamości – chcą i potrafią pomóc, o weryfikację tych materiałów i ich uzupełnienie. Planujemy także doskonalenie sposobu prezentacji zawartości Katalogu – docelowo ma to być interaktywna mapa Litwy z naniesionymi polskimi miejscami pamięci, fotografiami, dokładną lokalizacją, życiorysami poległych. W zakładce wymienieni są wszyscy, z których materiałów archiwalnych i książek skorzystaliśmy tworząc wersję roboczą Katalogu. Bardzo im dziękujemy i świadomi ich kompetencji, liczymy na pomoc także z ich strony. We wspomnianej zakładce jest też pełniejsza informacja, czego oczekujemy i uzupełniające formularze.

Znając Państwa zaangażowanie w sprawy polskie i miłość do Waszych Małych Ojczyzn, mam pewność, że zaczynamy właśnie fascynującą wspólną przygodę, która w efekcie utrwali bezcenną wiedzę o przeszłości, kształtując naszą teraźniejszą świadomość i przenosząc tę pamięć w przyszłość.
Zróbmy to wspólnie!

Jarosław Czubiński
Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej

Tu można zaczerpnąć więcej informacji.

PODCASTY I GALERIE