Andrzej Kompa: Litewscy Polacy mają wiele unikatowych umiejętności

Litewscy Polacy mają wiele unikatowych umiejętności, które bardzo przydają się przy studiach humanistycznych -mówi Andrzej Kompa, prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego ds. jakości kształcenia.

Antoni Radczenko
Andrzej Kompa: Litewscy Polacy mają wiele unikatowych umiejętności

Fot. FB/Andrzej Kompa

Delegacja z Uniwersytetu Łódzkiego odwiedziła Wileńszczyznę w celu promocji tej polskiej uczelni. „W minionym tygodniu odwiedziliśmy w Wilnie i rejonie solecznickim łącznie 8 szkół. Zależało nam na kontakcie ze starszymi klasami, czyli maturalnymi i przedmaturalnymi. Od pewnego czasu w Łodzi jest coraz więcej studentów obcokrajowców. W tym przyjeżdżają również Polacy z Wileńszczyzny. Zauważyliśmy, że litewscy Polacy mają wiele unikatowych umiejętności, które bardzo przydają się przy studiach humanistycznych. Pierwsza sprawa z brzegu. Posługują się, lepiej lub gorzej, czterema językami: polski, litewski, rosyjski, angielski. Przy większości studiów humanistycznych posługiwanie się wieloma językami jest wyjątkowo ważną umiejętnością. Poza tym generalnie są pilni i chętnie się angażują do pracy studenckiej oraz zajęć poza studenckich, które bardzo wzbogacają w ciągu tych kilku lat studiów” – opowiedział o celu wizyty na Litwie zw.lt Andrzej Kompa, prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego ds. jakości kształcenia.

W trakcie tych kilkudniowych spotkań naukowcom z UŁ udało się spotkać z ok. 300 uczniami. „Mam czasami poczucie, że jesteśmy ambasadorami Uniwersytetu Łódzkiego, jako całości niż wydziału. Młodzi ludzie pytali nas też o prawo, zarządzanie, pedagogikę, czyli o wszystkie te kierunki, które są modne wszędzie. Natomiast nasze kierunki nie są masowe. Rocznie mamy mniej więcej 40 magistrów historii, 20 filozofów, 15 etnologów i antropologów. Nie zależy nam na masowym studencie, który przyjedzie i z przekonaniem będzie zgłębiał te tematy, aby w przyszłości być dobrym historykiem, filozofem czy antropologiem” – wytłumaczył założenia Kompa.

Polacy z Litwy mogą zdawać na studia wyższe na takich samych zasadach, jak ich koledzy z całej UE. „W Polsce nie mamy egzaminów wstępnych, po prostu przeliczamy punkty z matury. Nasz uniwersytet i wydział stosuje zasadę równego traktowania. Studenci litewscy mający obywatelstwo litewskie, a jest to obywatelstwo unijne, mają takie same prawa jak studenci z Polski. (…) Polak z Wileńszczyzny ma takie same prawa, jeśli się postara przy egzaminach. Ma uprawnienia zarówno do akademika” – powiedział prodziekan.

Kompa dodał, że Polacy z Litwy mają prawo do stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Wspólnoty Polskiej.

„Osoba, która chce studiować powinna się zalogować na portalu rekrutacyjnym. Jest opłata wpisowa, ale nie jest duża – ok. 20 euro. Są też opcje zgłaszania się przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Później przeliczamy te punkty według uchwały rekrutacyjnej senatu uniwersyteckiego. Rekrutacja rusza w maju i trwa do lipca. W lipcu kończą się pierwsze rekrutacje, ale na wiele kierunków są rekrutacje drugie pod koniec sierpnia i we wrześniu” – powiedział Kompa.

PODCASTY I GALERIE