Ambasador Urszula Doroszewska spotkała się z przedstawicielami środowisk polskich na Litwie

We środę (29 sierpnia) ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska spotkała się z przedstawicielami środowisk polskich na Litwie.

zw.lt
Ambasador Urszula Doroszewska spotkała się z przedstawicielami środowisk polskich na Litwie

Fot. Ambasada RP w Wilnie

W czasie spotkania ambasador przedstawiła założenia swojej misji, główne kierunki polskiej polityki zagranicznej w kontekście obecnej, trudnej sytuacji międzynarodowej oraz wyraziła nadzieję na dobrą współpracę ze wszystkimi środowiskami Polaków na Litwie.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele polskich polityków na Litwie, duchowieństwa, środowisk intelektualnych, szkolnictwa polskiego, samorządów, instytucji kultury polskiej, młodzieży i harcerstwa, osób dbających o stan polskiego dziedzictwa narodowego na Litwie, a także instytucji grupujących polskie firmy i przedsiębiorców na Litwie. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że najważniejszym zadaniem zarówno Ambasady, jak i polskich środowisk na Litwie są dobre stosunki polsko-litewskie oraz stałe polepszanie sytuacji Polaków na Litwie, we wszystkich dyskutowanych aspektach.

W czasie spotkania Ambasador Doroszewska przekazała kombatantowi AK, panu Stanisławowi Poźniakowi, pamiątkowe zdjęcie z ceremonii nadania odznaczenia przez Prezydenta Andrzeja Dudę w maju 2017 r.

PODCASTY I GALERIE