Ambasador U. Doroszewska wręczyła odznaczenia osobom zasłużonych dla rozwoju współpracy polsko-litewskiej

Z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja w Ambasadzie RP w Wilnie odbyło się uroczyste przyjęcie, podczas którego odznaczeniami państwowymi zostały uhonorowane osoby zasłużone dla rozwoju współpracy polsko-litewskiej oraz za zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej na Litwie.

gov.pl
Ambasador U. Doroszewska wręczyła odznaczenia osobom zasłużonych dla rozwoju współpracy polsko-litewskiej

Fot. Bartosz Frątczak

Uroczystość rozpoczęła się od upamiętnienia minutą ciszy ofiar bezprawnej i bezpodstawnej wojny prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie.

Zebranych gości przywitała ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska, która podkreśliła, że Polacy i Litwini, podjęli 231 lat temu ogromny wysiłek na rzecz unowocześnienia państwa. 

„Konstytucja 3 Maja była aktem, który przyniósł demokrację, równe prawa, tolerancję dla obywateli naszego państwa. Niestety, wszystkie te wartości zostały odrzucone i brutalnie stłumione przez naszych bardzo potężnych sąsiadów, przede wszystkim przez carską Rosję. Zaledwie cztery lata później Rzeczpospolita Obojga Narodów – ta wyspa demokracji na mapie ówczesnej autorytarnej Europy – została ponownie podzielona i zniknęła z mapy Europy na długie 123 lata.” – powiedziała.

„Jestem przekonana, że te dzieje dziś wszystkim nam służą przestrogą. Od ponad dwóch miesięcy historia ewidentnie powtarza się na naszych oczach. Kiedy widzimy okrucieństwa czynione przez tzw. armię rosyjską, dokonywane za co najmniej milczącą zgodą, jeśli nie zachętą jej przywódców politycznych, wiemy, że nie możemy szczędzić wszelkich wysiłków, aby temu zapobiec i powstrzymać. I nawet jeśli potężna strona zła nie uważa się za ograniczoną jakimikolwiek konwencjami i aktami prawnymi, wiemy, że silna i jasna strona ukraińska powinna odnieść ostateczne zwycięstwo, podobnie jak nasi przodkowie po pierwszej wojnie światowej. Jestem głęboko przekonana, że zwycięstwo odważnych mężczyzn i kobiet Ukrainy nastąpi wkrótce jako uznanie dla ich oddania ojczyźnie i wartości, za które są gotowi poświęcić życie.” – podkreśliła w swym przemówieniu ambasador.

Zebranych gości przywitali również minister energetyki Dainius Kreivys, ambasador Ukrainy na Litwie Petro Beshta oraz liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska.
 

Uroczystość obchodów 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uświetniła ceremonia wręczenia odznaczeń nadanych obywatelom Republiki Litewskiej postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy w dziedzinie muzealnictwa, za upowszechnianie wiedzy o polsko-litewskiej historii Pan Vydas Dolinskas;
  2. Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy kulturalnej Pani Veronika Vitaitė;
  3. Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności polonijnej, za propagowanie polskiej kultury i tradycji narodowych Pan Edward Kiejzik;
  4. Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności polonijnej, za propagowanie polskiej kultury i tradycji narodowych, za krzewienie oświaty Pan Romuald Grzybowski;
  5. Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności polonijnej, za propagowanie polskiej kultury i tradycji narodowych Pan Dariusz Żybort.
PODCASTY I GALERIE