Ambasador RP na Litwie: Warszawa oczekuje poświęcenia większej uwagi wobec polskiej mniejszości

Mimo dobrych stosunków dwustronnych, Warszawa oczekuje od Wilna poświęcenia większej uwagi wobec polskiej mniejszości na Litwie - powiedział cytowany przez agencję prasową BNS ambasador Polski na Litwie Konstanty Radziwiłł.

BNS
Ambasador RP na Litwie: Warszawa oczekuje poświęcenia większej uwagi  wobec polskiej mniejszości

Krawczuny, Litwa, 13.07.2023. Ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwi³³ podczas obchodów 79. rocznicy operacji „Ostra Brama” w podwileñskich Krawczunach, 13 bm. Trwaj¹ca w dniach 7-13 lipca 1944 r. operacja „Ostra Brama” by³a realizowana w ramach akcji „Burza”. Jej celem by³o samodzielne wyzwolenie Wilna spod okupacji niemieckiej i wyst¹pienie wobec wkraczaj¹cych jednostek Armii Czerwonej w roli „gospodarza terenu” (jm) PAP/Valdemar Doveiko

„Dzisiejsze stosunki między Litwą i Polską są lepsze niż kiedykolwiek. Świetne relacje dwustronne nie są przedmiotem kontrowersji ani dyskusji między różnymi grupami politycznymi zarówno na Litwie, jak i w Polsce” – powiedział dziennikarzom dyplomata.

Zaznaczył, że Litwa i Polska ściśle współpracują zarówno w ramach realizacji różnych projektów dwustronnych, jak też na forum międzynarodowym, gdzie dbają o kwestie bezpieczeństwa oraz rozwoju w ramach Unii Europejskiej.

„W tej atmosferze warto spojrzeć na inne kwestie, które nie są jeszcze rozwiązane w tych dynamicznych i dobrze rozwijających się relacjach. Moim zdaniem, jedynym obszarem, w którym istnieją nierozwiązane problemy, jest sytuacja polskiej mniejszości. Chociaż i tu  widoczny jest postęp” – powiedział ambasador.

Konstanty Radziwiłł wyraził nadzieję, że Litwa rozwiąże kwestię zapisywania nazw miejscowości w języku polskim na obszarach zamieszkałych głównie przez Polaków. Ambasador liczy też na możliwość wprowadzenia znaków diakrytycznych w dokumentach oraz umożliwienie przeprowadzenia państwowego egzaminu z języka polskiego.

„Chcielibyśmy zapomnieć o zagrożeniu likwidacji szkół” – dodał dyplomata. 
Ambasador Polski podkreślił również, że Litwa ratyfikowała Konwencję o ochronie mniejszości narodowych, ale do tej pory nie przyjęła ustawy o Mniejszościach Narodowych.

Agencja BNS przypomniała, że wkrótce będzie miała miejsce kolejna rocznica Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. Dokument ten był uzupełnieniem Konstytucji 3 Maja, która była pierwszą konstytucją w Europie  drugą na świecie. Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów zostało uchwalone 20 października 1791 roku. 

PODCASTY I GALERIE