Ambasador RP na Litwie K.Radziwiłł wyróżnił polskich „setkowiczów”

17 sierpnia w Ambasadzie RP w Wilnie po raz pierwszy odbyło się spotkanie Ambasadora RP Konstantego Radziwiłła z tegorocznymi absolwentami szkół polskich na Litwie, którzy uzyskali wysokie wyniki z egzaminów maturalnych.

zw.lt
Ambasador RP na Litwie K.Radziwiłł wyróżnił polskich „setkowiczów”

Fot. zw.lt/ Liudas Masys

„Po raz pierwszy, choć chciałbym, by stało się to pewną tradycją,
spotykamy się w murach Ambasady RP, by docenić wysiłki i osiągnięte rezultaty maturzystów ze szkół z polskim językiem nauczania na Litwie. Serdecznie gratuluję Wam, drodzy młodzi Rodacy – którzy osiągnęliście najlepsze wyniki na egzaminach maturalnych, dobrze świadcząc tym samym o polskim szkolnictwie na Litwie. Podziękowania należą się oczywiście także współautorom tych sukcesów – Waszym nauczycielom, wychowawcom i dyrektorom szkół oraz rodzicom, bez których wsparcia i oddania te osiągnięcia nie byłyby możliwe”
– podkreślił ambasador RP K. Radziwiłł.

Fot. zw.lt/ Liudas Masys


„Wszyscy Państwo są żywą wizytówką polskiej szkoły na Litwie, budują jej markę i uznanie dla niej. Poza oczywistym walorem edukacyjnym, istnienie dobrych placówek oświatowych z polskim językiem nauczania, od przedszkoli po szkoły wyższe, jest bardzo ważnym elementem zachowania i rozwoju tożsamości Polaków na Litwie, dumnych ze swoich korzeni, wiernych swoim małym ojczyznom, a jednocześnie lojalnych obywateli Republiki Litewskiej” – zaznaczył ambasador.

Obecna na wydarzeniu prezes Stowarzyszenia Nauczycieli i Szkół polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Krystyna Dzierżyńska podkreśliła w swoim przemówieniu, że „każdy sukces jest również wysiłkiem zbiorowym

„Do Waszych sukcesów jak najbardziej przyczynili się Wasi nauczyciele, którym dzisiaj nisko się kłaniamy. Podziękowania należą również Waszym rodzicom. To ich mądry wybór sprawił, że jesteście dumnymi wychowankami szkoły polskiej na Litwie. Życzymy byście zawsze pamiętali o swojej tożsamości, mowie ojczystej i nadal pozostawali dumnymi Polakami Ziemi Wileńskiej – powiedziała prezes K. Dzierżyńska.

Fot. zw.lt/ Liudas Masys

K. Radziwiłł nie krył zadowolenia, że już w przyszłym roku powróci do polskich szkół egzamin maturalny z języka polskiego:

„Chciałbym, by docelowe ten egzamin można było zdawać na poziomach podstawowym i rozszerzonym. Zapewne z punktu widzenia wielu Waszych młodszych kolegów dodatkowy obowiązkowy egzamin może być obciążeniem, ale jestem przekonany, że 12 lat nauki wystarcza, by
każdy solidnie przygotowujący się maturzysta zaliczył ten egzamin z wysoką oceną i mógł w ten sposób uzyskać dodatkowe punkty przy rekrutacji na wyższą uczelnię.”

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

PODCASTY I GALERIE