Ambasador Polski: Konstytucja 3 maja to nasz wspólny sukces

„Podpisana w 1791 roku Konstytucja, która przyniosła demokrację i równouprawnienie wszystkich obywateli na tych ziemiach to nasz wspólny sukces” - powiedział podczas uroczystości obchodów Konstytucji 3 maja w centrum konferencyjnym „Dainava” ambasador RP Jarosław Czubiński.

zw.lt
Ambasador Polski: Konstytucja 3 maja to nasz wspólny sukces

W swoim przemówieniu ambasador Jarosław Czubiński podkreślił, że Konstytucję z 1791 roku Polacy uznają za jedno z największych osiągnięć w historii Polski.

„Podpisana w 1791 roku Konstytucja, która przyniosła demokrację i równouprawnienie wszystkich obywateli na tych ziemiach – to nasz wspólny sukces. Nasze wspólne dziedzictwo. Wspólny sukces Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ale to nie jedyny owoc naszej wspólnej polsko-litewskiej historii. Takich wspólnych skarbów i powodów do dumy mamy bardzo wiele! Nie sposób wymienić wszystkich aktów prawnych, zabytków, dzieł sztuki, które powstały w okresie wspólnej państwowości” – mówił ambasador.

Dyplomata nawiązał w swoim przemówieniu do postaci Michała Kleofasa Ogińskiego, urodzonego w Polsce, silnie związanego z Wilnem. Przypomniał, że 250 rocznica urodzin kompozytora świętowana jest zarówno w Polsce, jak i na Litwie, a UNESCO uchwaliło ten rok rokiem Ogińskiego.

„Muzyka mówi często więcej niż słowa” – powiedział Czubiński, zapowiadając występ skrzypaczek z Wileńskiej Orkiestry Kameralnej Anny Kijewicz i Vitaliji Pilkauskienė. W ich wykonaniu zabrzmiał poloneza pt. „Pożegnanie Ojczyzny” Michała Kleofasa Ogińskiego.

„Napisana dwa i pół wieku temu muzyka dotyka problemów nadal aktualnych: czyż nie tęsknią za swoimi ojczyznami Polacy i Litwini, którzy skorzystali z możliwości swobodnego przemieszczania się osób w ramach Unii Europejskiej i zamieszkali poza granicami swoich ojczyzn? Na pewno tak. Jest to jednak migracja dobrowolna, która, jak widzimy, bardzo często kończy się szczęśliwym powrotem do kraju. Polacy mają zwyczaj wracania do swojej ojczyzny, a teraz, gdy Polska jest jedną z wiodących gospodarek europejskich, wracają coraz chętniej. Niekiedy jednak pożegnanie ojczyzny, to konieczność – wystarczy spojrzeć na Ukrainę. Dzisiejsza demokratyczna, stabilna i dostatnia Polska udziela stałego i masowego wsparcia Ukraińcom – daje zatrudnienie migrantom zarobkowym, schronienie uchodźcom, przyjmuje dzieci do szkół i studentów na studia, chorych do szpitali oraz osiedliła w Polsce już kilkaset rodzin spośród polskiej mniejszości na Ukrainie” – wymieniał dyplomata.

„Chciałbym zaproponować wzniesienie toastu, za to, by nikt nie musiał żegnać się z własną ojczyzną. Za pokój i dostatek w Europie. Za dobrobyt Polski i Litwy, byśmy umieli doceniać i mądrze czerpać ze wspaniałej i niezwykle bogatej przeszłości, takiej właśnie jak Konstytucja 3 Maja!” – zwrócił się do zebranych Jarosław Czubiński.

W obchodach dnia Konstytucji 3 maja w Wilnie wzięli udział politycy litewscy, działacze społeczni i ludzie kultury, przedstawiciele społeczności polskiej na Litwie.

PODCASTY I GALERIE