Doroszewska: Działania, które podejmuje Związek Prawników, są ważną wskazówką dla nas w Polsce

"Związek Prawników na Litwie obchodzi 20-lecie, a ten jubileusz chcemy uczcić właśnie przez zorganizowanie konferencji międzynarodowej. Jest to konferencja teoretyczno-praktyczna. Będziemy mieli dużo dostojnych gości"- dla zw.lt powiedział prezes Związku Prawników Polaków na Litwie Grzegorz Sakson.

zw.lt

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie rozpoczęła się dzisiaj się konferencja pt. „Analiza prawno-porównawcza z zakresu prawa handlowego oraz cywilnego na Litwie i w Polsce”, która jest organizowana z okazji 20-lecia Związku Prawników Polaków na Litwie.

„Są to głównie tematy cywilno-handlowe, praktyka sądowa, tematy porównawcze: jak system prawny i pewne regulacje działają tu na Litwie i jak te same sprawy są rozwiązywane w Polsce. Wystąpią prelegenci z Uniwersytetu w Białymstoku, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Michał Korwek, sędzia Sądu Najwyższego w Polsce Andrzej Maciejewski i inni. Andrzej Maciejewski będzie moderował drugą część naszej sesji konferencyjnej, która dotyczy praktyki sądowej. Wystąpią również prelegenci naszego związku: dr Elżbieta Kuzborska, dr Katarzyna Miksza, dr Edward Juchniewicz”- przed rozpoczęciem konferencji powiedział Grzegorz Sakson.

„Rozpoczynam swoją misję jako ambasador i bardzo mnie interesuje co Państwo macie do powiedzenia, również wasze osiągnięcia. Niezwykle cenna i ważna jest działalność Związku Prawników na Litwie. Chciałabym podziękować za tę pracę, która jest nie do przecenienia. Te działania, które podejmuje Związek, są też ważną wskazówką dla nas w Polsce”- podczas inauguracji konferencji prawnej powiedziała Ambasador RP w Wilnie Urszula Doroszewska.

„Co jest być może najważniejsze, tworzycie państwo środowisko prawników związanych ze sobą w jednym celu, środowisko prawnicze które wciąga młodzież, daje przykład. Skutkiem jest budowanie szerokiego środowiska inteligencji polskiej. Jest to etos inteligencji, która jest odpowiedzialna za chronienie pewnych wartości, ojczyznę, edukację młodego pokolenia, losy kraju”- dodała Doroszewska.

Wśród poruszanych podczas konferencji tematów znajdzie się między innymi Postępowanie grupowe, Prowadzenie działalności gospodarczej na Litwie i w Polsce, Elektroniczne postępowanie egzekucyjne, Cywilnoprawna ochrona konsumenta, Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów czy też Stosowanie mediacji przymusowej na Litwie.

“Spotkanie to stwarza możliwość zaprezentowania dorobku Związku Prawników Polaków na Litwie, ale też stanowi niepowtarzalną okazję do wymiany poglądów, doświadczeń prawnych zarówno między teoretykami jak i praktykami”- słowa prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Macieja Bobrowicza przekazał wiceprezes Rady Michał Korwek.

“Mam nadzieję że współpraca Związku Prawników z samorządami polskimi będzie się rozwijać, a kontaktów z prawnikami w Polsce będzie coraz więcej”- dodał wiceprezes.

„W ciągu tych 20 lat działalności związek rozwijał się bardzo stabilnie sprawnie. Jego celem było dbanie o świadomość prawną właśnie Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie. Wówczas, w 1996 roku język litewski nie był przez wszystkich bardzo dobrze opanowany i istniała potrzeba pomocy właśnie w tym zakresie. Drugą aktualną sprawą była kwestia zwrotu ziemi, która niestety nawet po 20 latach jest nierozwiązana”- dla zw.lt przed rozpoczęciem konferencji powiedział prezes Związku Prawników Polaków na Litwie.

Jak powiedział Grzegorz Sakson, trzecim ważnym zadaniem Związku było powstanie uniwersytetu polskiego w Wilnie (Uniwersytet w Białymstoku, filia w Wilnie), w związku z którym powstał ogromny problem z rejestracją placówki. „Jak wiadomo Uniwersytet nie otrzymał akredytacji, nie został zarejestrowany. Dobrze, że w tym momencie mamy ekonomiczno-informatyczny wydział UwB w Wilnie, który co prawda przez cały czas boryka się z problemem lokalu i innymi problemami”- powiedział Sakson.

„Dzięki dofinansowaniu, np z programu Pomoc Polakom na Wschodzie, mogliśmy realizować na przykład projekt zwrotu ziemi w ciągu 10 ostatnich lat. Dzięki temu około 5-7 prawników może udzielać nieodpłatnych konsultacji dla mieszkańców w tej kwestii”- powiedział prezes.

„Chciałbym dzisiaj podziękować za to że jesteście, wasze działanie i współpracę, budowanie jedności i perspektywę rozwoju społeczności polskiej na Litwie. Uchwałą zarządu głównego Związku Polaków na Litwie chcę przekazać ten dyplom honorowy w dowód uznania, jako podziękowanie za niesienie pomocy społeczności polskiej, macie na swoim koncie wiele zasług. Życzymy kolejnych sukcesów”- powiedział prezes ZPL Michał Mackiewicz.

Program konferencji można znaleźć TUTAJ. Po zamknięciu konferencji w sobotę jej uczestnicy wezmą udział w wycieczce z przewodnikiem po Wilnie i Trokach.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej