Ambasada RP w Wilnie nadal czeka na zgłoszenia w konkursie „Polskie miejsca pamięci na Litwie”

Na początku br. Ambasada Polski na Litwie ogłosiła konkurs ,,Polskie Miejsca Pamięci Narodowej na Litwie – Cmentarze Wojskowe, Groby Żołnierskie, Pomniki, Upamiętnienia“. Prace są przyjmowane do 31 sierpnia.

zw.lt
Ambasada RP w Wilnie nadal czeka na zgłoszenia w konkursie „Polskie miejsca pamięci na Litwie”

Fot. Roman Niedźwiecki

„Jeszcze jest czas na to, by przesłać zgłoszenie, wziąć udział i wygrać wyjazd do Polski dla siebie lub dla całej grupy!” – zaapelowała do miejscowych Polaków polska placówka dyplomatyczna.

Przed kilkoma miesiącami Ambasada na swej stronie m.in. napisała: „Nie sposób zliczyć rozsianych po Litwie  polskich miejsc pamięci narodowej związanych z działaniami zbrojnymi, zrywami powstańczymi, udziałem w wojnach. Wiele grobów ludzi znanych i zasłużonych nie przetrwało, o wielu nawet nie zachowała się pamięć. Dbając o to, aby te ważne dla polskiej pamięci narodowej miejsca przetrwały,  Ambasada  na swej stronie internetowej uruchomiła Katalog polskich miejsc pamięci narodowej na Litwie. Cmentarze wojskowe, groby żołnierskie, pomniki, upamiętnienia.

Korzystając z różnych źródeł, życzliwie nam udostępnionych oraz własnych, udało się już udokumentować ponad  200 miejsc walk, cmentarzy  i grobów polskich żołnierzy. Dzięki staraniom Państwa, którzy aktywnie nadsyłacie zdjęcia i opisy grobów,  lista ta jest ciągle uzupełniana“.

Regulamin:

Organizatorem Konkursu jest Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie.

1. Zakończenie przyjmowania prac konkursowych nastąpi 31 sierpnia 2017 roku.  Decyduje data stempla pocztowego lub wysłania wiadomości e-mail.

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wysłanie na adres wilno.amb.wk@msz.gov.pl  lub korespondencyjnie: Ambasada RP w Wilnie, Smelio 20A, LT-10323 Vilnius informacji o polskich miejscach pamięci na Litwie. Może to być zarówno uzupełnienie informacji, która już została w katalogu zawarta i ewentualnie dosłanie nam zdjęć wymienionych tam grobów, ale szczególnie zależy nam na informacji o miejscach i obiektach, których nie znamy
i których na razie nie ma w katalogu. W takich sytuacjach prosilibyśmy o zdjęcia, lokalizację oraz  jak najwięcej informacji. Mile widziane byłyby także  życiorysy poległych żołnierzy oraz wszystkie inne informacje i komentarze o polskich miejscach pamięci.

3. W konkursie mogą brać udział zarówno osoby indywidualne lub grupy zrzeszonych osób, uczniowie lub całe klasy pracując grupowo z nauczycielem lub samodzielnie.

4. W konkursie biorą udział również prace nadesłane do Ambasady  przed rozpoczęciem się konkursu.

5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi.

6. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach katalogu ambasady.

7. Na pracach należy umieścić informacje o autorze/autorach: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek, imię i nazwisko opiekuna / nauczyciela, nr telefonu, nazwę i adres szkoły oraz adres e-mail.

8. O przyznaniu nagród i zwycięzcach decyduje  Jury Konkursowe w  składzie przedstawicieli Ambasady oraz osób zaproszonych (historyków, kombatantów).

9. Przyznane zostaną nagrody:

Nagroda główna  – weekendowa wycieczka do Polski dla uczestnika/ów (dla osób prywatnych – maksymalnie 4-osobowa grupa, dla klas – maksymalnie 15 -osobowa grupa),  których prace Jury uzna za wyjątkowe i szczególnie cenne.
Nagrody  pocieszenia – za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w konkursie rozdane zostaną nagrody ufundowane przez Ambasadę
11. Zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z zapewnieniem uczestnika, że nie narusza ona praw autorskich osób trzecich i wyrażeniem zgody na publikację zdjęć i treści.

Więcej informacji.

PODCASTY I GALERIE