Ambasada RP uczciła rocznicę wybuchu powstania listopadowego

W 186. rocznicę wybuchu powstania listopadowego Ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński złożył w Ponarach kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym bitwę o Wilno z 19 czerwca 1831 roku.

zw.lt
Ambasada RP uczciła rocznicę wybuchu powstania listopadowego

Powstanie listopadowe wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku w Warszawie. Zryw niepodległościowy przeciwko rosyjskiemu zaborcy objął zarówno Koronę, jak i Wielkie Księstwo Litewskie. W działaniachzbrojnych wzięło udział regularne wojsko oraz oddziały partyzanckie. Na terenie Litwy walki toczyły się w Telszach, Szawlach, Poniewieżu, Święcianach, pod Kiejdanami.

Na Wileńszczyźnie do największej bitwy doszło 19 czerwca 1831 w pobliżu Ponar. W 2001 roku w tym miejscu postawiono krzyż z polskimi i litewskimi napisami: „Za naszą i waszą wolność”.

PODCASTY I GALERIE