Ambasada RP uczci rocznicę wybuchu powstania styczniowego

20 stycznia, w piątek o godz. 13:00, w związku z 154. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego, Jarosław Czubiński, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej wraz z pracownikami Ambasady uczczą pamięć uczestników narodowego zrywu i tragicznych ofiar represji rosyjskich, składając kwiaty na cmentarzu Rossa na grobie rodzinnym Aleksandra Oskierki, jednego z przywódców Powstania Styczniowego.

zw.lt
Ambasada RP uczci rocznicę wybuchu powstania styczniowego

Fot. Joanna Bożerodska

Aleksander Oskierko – był zamożnym ziemianinem, gospodarującym we własnym majątku Rajewszczyzna w powiecie wilejskim, guberni wileńskiej, człowiekiem otwartym na sprawy społeczne, pisującym także teksty publicystyczne do ówczesnego „Kuriera Wileńskiego”.

Od 1862 roku był członkiem kierownictwa konspiracyjnej „organizacji obywatelskiej”. W 1863 roku wszedł do komitetu „Białych” na Litwie, a następnie powołany został do Wydziału Zarządzania Prowincjami Litwy czyli powstańczego rządu na Litwie, gdzie powierzono mu sprawy wojskowe. W powstańczej konspiracji pełnił tez obowiązki cywilnego naczelnika miasta Wilna.

Po denuncjacji i aresztowaniu w maju 1863 został skazany na karę śmierci, którą, po rewizji wyroku, zamieniono na piętnaście lat syberyjskiej katorgi (ciężkich robót) w Usolju nad Angarą. Po pewnym czasie car zmniejszył mu karę o połowę i w 1872 roku powrócił do kraju, gdzie zamieszkał w Warszawie i Puławach.

W 1885 roku dostał pozwolenie na powrót do Wilna, gdzie pełnił funkcję dyrektora oddziału Warszawskiego Towarzystwa Ubezpieczeń od Ognia. Zmarł w 1911 roku i po wielkiej patriotycznej imprezie, jaką stał się jego – ostatniego przywódcy Powstania Styczniowego – pogrzeb, pochowany został na Rossie.

(Na podstawie Wileńskiego Słownika Biograficznego i tekstu z Gazety Nałęczowskiej)

PODCASTY I GALERIE