Ambasada Polski promuje udział kobiet w armii

Ambasada RP w Wilnie wraz z Litewską Akademią Wojskową im. gen. Jonasa Žemaitisa w nietypowy sposób uczciły Dzień Kobiet - debatując o roli kobiet w wojsku oraz ich wkładzie w niepodległość obu państw.

zw.lt
Ambasada Polski promuje udział kobiet w armii

Fot. Ambasada RP w Wilnie

Sprzyjał temu również zbliżający się Dzień Niepodległości Litwy, a także przypadająca na ten rok 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej – z perspektywy Polski i Litwy niezbyt radosna, ale jednak ważna i skłaniająca do refleksji.

W dniu 6 marca w Litewskiej Akademii Wojskowej odbyła się projekcja filmu dokumentalnego „Kobiety i Wojna”, pokazującego zaangażowanie Polek w obronę kraju oraz ich wkład w zwycięstwo Aliantów. Film Marka Widarskiego opowiada o losach 14. dziewcząt wchodzących w życie w latach II Wojny Światowej: ich udziale w ruchu konspiracyjnym, w partyzantce Armii Krajowej, Powstaniu Warszawskim, w I Armii Wojska Polskiego na Wschodzie i Polskich Siłach Zbrojnych. Film pokazuje bardzo szeroko i wszechstronnie ogromne zaangażowanie polskich kobiet w walkę o wolność i daje obraz wojny z mniej znanej perspektywy.

Ambasador RP J. Czubiński wyraził nadzieję, że zarówno na Litwie, jak też w Polsce liczba kobiet w wojsku będzie systematycznie wzrastać. Zauważył także, że chociaż w powszechnej świadomości wojna to „męska sprawa”, bohaterki filmu walczyły tak samo dzielnie jak mężczyźni.

Podczas imprezy o roli kobiet we współczesnej polskiej armii opowiedział mjr Grzegorz Czubski, zastępca dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego stacjonującego w Szawlach w ramach NATO-wskiej misji Baltic Air Policing, natomiast Kpt. Rosita Kanapeckaitė z Litewskiej Akademii Wojskowej im. gen. Jonasa Žemaitisa opowiedziała o roli kobiet w wojsku litewskim.

PODCASTY I GALERIE